Nieuw: Global Trade Map 2016

Global Trade Map 2016.-NLJPGGlobal Trade Map 2016; Handelsrisico’s blootleggen en inperken bij internationale activiteiten

Internationale handel kan aanzienlijk meer risico met zich meebrengen dan eenvoudige nationale transacties tussen ondernemingen onderling. Supply Chain Magazine heeft daarom in samenwerking met Amber Road de Global EU Trade Map samengesteld. Deze biedt een overzicht van de huidige EU-handelsovereenkomsten én inzicht in potentiële handelsrisico’s en hoe deze in te perken.

Door Supply Chain Magazine en Amber Road0.

Internationale zendingen zijn in vergelijking met nationale zendingen dubbel zo duur, duren vijfmaal zo lang en vergen vijfmaal zo veel variabiliteit, volgens Aberdeen Research. Bedrijven die betrokken zijn bij overzeese operaties zijn daardoor vaak blootgesteld aan grotere risico’s. Die kunnen een aanzienlijke impact hebben op zowel de groei onder de streep als de succesvolle samenwerking tussen afdelingen binnen het bedrijf beïnvloeden. Terwijl het niet mogelijk is alle risico’s te elimineren, kunnen internationale handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en andere landen of regio’s helpen om financiële risico’s te minimaliseren door te betalen douanerechten te beperken en markttoegang te verbeteren.

Stimulering economische groei

Vrijhandelsoverkomsten (Free Trade Agreements, FTA’s) en preferentiële handelsovereenkomsten (Preferential Trade Agreements, PTA’s) zijn ontworpen om via handel economische groei te stimuleren door markten te openen via geleidelijke afschaffing van douanerechten, het elimineren van handelsbarrières en –tarieven, het opheffen van beperkingen op diensten en zelfs door openbare aanbestedingen. Deze FTA’s en PTA’s varieren van klassieke vrijhandelsovereenkomsten zoals die tussen de EU en Mexico (die vooral focust op vrij verkeer van goederen en diensten) tot meer uitgebreide varianten zoals de Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), zoals die tussen de EU en Oekraïne bijvoorbeeld. De laatste bestrijkt, naast het afschaffen van heffingen op goederen en diensten, ook afspraken over eerlijke mededinging, intellectuele eigendomsrechten, bescherming van werknemers en milieu, het gebruik van subsidies en concurrentiebeperkend gedrag. Het legt de basis voor geleidelijke aanpassing van de normen en standaarden, met inbegrip van voedselveiligheid en technische voorschriften. De voordelen van de hedendaagse vrijhandelsovereenkomsten zijn minder douanerechten, minder bureaucratie, toegang tot openbare aanbestedingen, inkoopkansen, investeringsmogelijkheden en transparantere bedrijfsomstandigheden.

Bedrijven die gebruikmaken van een vrijhandelsovereenkomst moeten echter voldoen aan de voorwaarden van de specifieke overeenkomst. Deze kunnen ingewikkelder worden en regelmatig worden gewijzigd waardoor het een complex en tijdrovend proces is te begrijpen welke regel toe te passen en in welke mate. Als startpunt voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om de financiële risico’s te verminderen en kostenbesparingen te realiseren in hun internationale zakelijke activiteiten biedt de Global EU Trade Map in één oogopslag een overzicht van de huidige EU-handelsovereenkomsten en die waarover nog wordt onderhandeld.

Aan de slag met EU-handelsovereenkomsten

Best-in-class bedrijven hebben hun in-house praktijken strategisch afgestemd op de relevante EU-handelsovereenkomsten waarvan ze gebruik willen maken. Operations,  douane-, supply chain-, juridische- en/of logistieke afdelingen worden bij elkaar gebracht tijdens het inkoopproces om ervoor te zorgen dat geïmporteerde onderdelen en eindproducten voldoen aan de voorwaarden van de desbetreffende vrijhandelsovereenkomst. Een dergelijke aanpak verbetert naleving en vermindert de kans op verdere kosten in verband met audits en controles achteraf door de douaneautoriteiten.

Wat toont de Global EU Trade Map?

De Global EU Trade Map toont de huidige FTA’s, PTA’s en andere handelsovereenkomsten  die de EU heeft gesloten met meer dan 160 landen op zes continenten, met inbegrip van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Afrikaanse, Caribische en de Stille Oceaan-partners, het Generalised System of Preferences (GPS) voor de ontwikkelingslanden, het Stabilisation & Association Agreement (SAA) met de landen van de westelijke Balkan, Association Agreements (AA) met verdragen tussen de EU en landen buiten de EU, en de douane-unie, de dichtstbijzijnde vorm van economische integratie zonder lid te worden van de EU zelf.

 

 

Download: Global Trade Map 2016