E-Fulfilment Hub introduceert maturity model

maturity model

Het collectief e-Fulfilment Hub introduceert in samenwerking met Fontys Hogescholen het eerste ‘maturity model’ voor de e-fulfilmentsector. Dit wetenschappelijke model meet bij organisaties de e-fulfilmentcompetentie en geeft hen praktische inzichten over hoe zij zich kunnen ontwikkelen naar een meer volwassen niveau.

Het maturity model werd ontwikkeld door e-Fulfilment Hub, het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de Keyport-regio, in samenwerking met de Fontys-minor ‘E-preneurship’. Het werd gevalideerd door diverse sectorexperts.

Het collectief ziet – ondanks de sterke groei van e-commerce de afgelopen jaren – e-fulfilment nog altijd als een jong vakgebied waar weinig (wetenschappelijke) literatuur over beschikbaar is. Volgens het collectief ontbreekt het momenteel nog aan geaccepteerde theoretische modellen en best practices op basis waarvan bedrijven hun e-fulfilment kunnen organiseren.

Om enerzijds dit kennishiaat te dichten en de (wetenschappelijke) literatuur rondom e-fulfilment te verdiepen en anderzijds bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen hierover te adviseren, ontwikkelde e-Fulfilment Hub het naar eigen zeggen allereerste maturity model voor de e-fulfilmentbranche. De vragen ‘Hoe volwassen is jouw e-fulfilmentproces’? en ‘Hoe zet je de stap naar een meer volwassen proces?’ vormen de kern van het model.

Van ‘rookie’ naar ‘all-star’

Door middel van een compacte vragenlijst wordt duidelijk in welke fase van het maturity model een bedrijf zich bevindt. Het model kent vier opeenvolgende niveaus, die samen het e-fulfilmentproces beschrijven. Binnen dit proces kunnen organisaties de ontwikkeling doormaken van een ‘rookie’ (laag niveau) naar een ‘all-star’ (hoog niveau), waarbij elk niveau de mate van volwassenheid van de e-fulfilmentcompetentie beschrijft. Op basis daarvan verschaft het model vervolgens praktische inzichten en verbeterpunten om de e-fulfilmentcompetentie naar een meer volwassen niveau te ontwikkelen.