Nieuw dc Wehkamp tegen alle rampen verzekerd

Het nieuwe, volledig geautomatiseerde distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle – met een oppervlak van dertien voetbalvelden wereldwijd het grootste voor online retail – is onder meer verzekerd tegen overstroming en aardverschuiving. Daarnaast is het onlinewarenhuis tegen materiële schade, bedrijfsschade en machinebreuk afgedekt. En dat alles in één polis.

Wehkamp DCVooral de dekking tegen overstroming was belangrijk voor Wehkamp, omdat het nieuwe onlinewarenhuis zich in het overstromingsgebied van de IJssel bevindt. Waterschade, met name aan de geautomatiseerde systemen, zou grote impact op de bedrijfscontinuïteit tot gevolg kunnen hebben. Verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon heeft alle genoemde risico’s stuk voor stuk afgedekt in één verzekeringsprogramma. Aon heeft in Nederland negen vestigingen met 1750 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het is een van ’s werelds grotere financiële dienstverleners.

Zeer complexe problematiek

Het komt niet vaak voor dat een retailer van deze omvang in Nederland tegen het risico van overstroming en aardverschuiving kan worden verzekerd. ‘Door de omvang van het bedrijfscontinuïteitsrisico, de waarschijnlijkheid van een overstroming en het beperkte aantal industriële verzekeraars dat dekking kan bieden voor een dergelijke calamiteit, is het inkopen van deze verzekeringsdekking in de Nederlandse markt een zeer complexe problematiek’, meldt Eelco Ouwerkerk, industry director Wholesale & Retail bij Aon. Aon had als makelaar uitvoerige gesprekken met diverse verzekeraars en kwam tot overeenstemming met Affiliated FM. Wehkamp draagt zelf ook een eigen risico.

Ruim 33 miljoen artikelen per jaar

Wehkamp koos ook voor dekking tegen machinebreuk en bedrijfsschade vanwege het volledig geautomatiseerde magazijnsysteem waar in het distributiecentrum mee wordt gewerkt. Het bedrijf zet in het nieuwe distributiecentrum onder meer 468 geautomatiseerde shuttles in om producten uit de stellingen te halen en in bakken naar de inpaklocaties te brengen. Dagelijks gaan een kleine 200.000 artikelen de deur uit richting de klant; dat komt neer op ruim 33 miljoen artikelen per jaar.

Brandpreventie

De dekking voor materiële schade en bedrijfsschade die Wehkamp afsloot, is wél gemeengoed in de retail, hoewel Aon er een groot aantal retail-specifieke dekkingsuitbreidingen in heeft opgenomen. Tegen het risico op brand zijn in het nieuwe distributiecentrum overigens talloze maatregelen genomen. Zo is het hele gebouw beveiligd tegen overspanning en blikseminslag, is er een sprinklerinstallatie geïnstalleerd, zijn er tussen techniekruimten en kantoren brandscheidingen aangebracht en gebeurt acculaden in een aparte, beveiligde ruimte. Personeel doet periodiek zelf inspectierondes en roken is alleen buiten toegestaan.