NEVI-index: economie trekt aan

De Nederlandse industrie had in de maand maart een lichte opleving. Dat is af te leiden uit de NEVI Purchasing Managers Index die in maart uitkwam op 53.6; het hoogste cijfer in vijf maanden. In februari bleef de index nog steken op 51.7.

De meevaller is volgens Arjan van Weele, NEVI-hoogleraar Inkoopmanagement aan de TU in Eindhoven, te verklaren vanuit de almaar dalende inkoopprijzen van olieproducten, grondstoffen en halffabrikaten. Deze vertalen zich in lagere verkoopprijzen en stimuleren op hun beurt de marktvraag uit binnen- én buitenland.

Groei Nederlandse economie

De export steeg van 52.1 naar 54.4 en de binnenlandse vraag registreerde een waarde van 53.3 tegenover 50.0 een maand geleden. Deze cijfers ondersteunen de recente verwachting van het Centraal Plan Bureau dat de Nederlandse economie de komende jaren gemiddeld 1,8 procent zal groeien, mits er zich geen externe verstoringen voordoen.

De goede orderpositie in de Nederlandse industrie vertaalt zich in hogere productievolumes en meer werkgelegenheid. De werkgelegenheidsindex kwam in maart uit op 53.0, de hoogste waarde sinds december 2015. Enige minpunt vormen de steeds langere levertijden van bedrijven. Zij klagen dat hun toeleveranciers steeds meer een bottleneck gaan vormen.

NEVI Purchasing Managers Index

De NEVI Purchasing Managers Index (PMI) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te krijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50.0 geeft een daling van de industriële activiteit aan, een score boven 50.0 wijst op een groeiende economie.