Netwerkoptimalisatie in een nichemarkt

In mijn werk vind ik het interessant om branchevreemde supply chain-optimalisaties toe te passen bij bedrijven die nooit eerder beseften dat het ook anders kan. Zo heb ik me de afgelopen tijd sterk verdiept in een offertetraject voor voertuigentransport in de autoveilingbranche; niet de meest voor de hand liggende sector als het gaat om supply chain-optimalisatie.

Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor samenwerkingsinitiatieven met netwerkoptimalisatie als doel. De ontwikkeling van netwerken verschilt echter sterk per branche. Daar waar supply chain en logistiek al hoog op de agenda staan, zoals in de maak-industrie en bij retailers, zijn mooie initiatieven ontstaan. Branches waar logistiek niet direct in verband wordt gebracht met het primaire proces, zijn nog onontgonnen gebied. Zo ook de voertuigentransportbranche.

De voertuigentransportbranche is een kleine wereld. Naast een beperkt aantal grote spelers, die zich met name bezighouden met grote stromen nieuwe auto’s, bestaat de markt uit kleine tot middelgrote (familie) bedrijven met tien tot dertig autotransporters. Mijn opdrachtgever, BCA groep, is het grootste ‘automotive remarketingbedrijf’ van Nederland met een grootschalig, internationaal afzetgebied. Door de recente overname van Fleetselect Online Autoveilingen ontstond een mooie aanleiding voor een aanbesteding van het gezamenlijke volume van voertuigtransporten.

Suboptimaal

Voor autoveilingen moeten voertuigen in heel Nederland worden gehaald en gebracht, meestal per stuk, soms per twee of een volle wagen. Deze specifieke behoefte brengt uitdagingen met zich mee voor de vervoerder, aangezien hij vaak niet vol rijdt, of zelfs leeg moet oprijden. Geen van de betrokken transporteurs gaf aan in staat te zijn in het hele pakket te kunnen voorzien vanwege het grote volume – zo’n 50.000 voertuigtransporten op jaarbasis – en de combinatie van distributie met volle vrachten.

We kunnen stellen dat de capaciteit in de markt goed is afgestemd op de vraag. Verlieslijdende spelers zijn inmiddels omgevallen en geen enkel bedrijf is in deze tijd bereid te investeren in specifiek materieel voor de automotive branche. Er zal dus samengewerkt moeten worden om in de behoefte van BCA te kunnen voorzien, maar hoe organiseer je dat?

De betrokken transporteurs zien zichzelf liever niet als onderaannemer en profileren zichzelf allemaal als hoofdaannemer. En heeft een hoofdaannemer als doel om alle transporten optimaal te plannen? Of alleen die van zichzelf? Waarschijnlijk streeft elke transporteur naar een optimale planning van zijn eigen vrachtwagens, en is het geheel daarmee in feite suboptimaal.

Transportplanning op netwerkniveau

Toen ik nog logistiek inkoper was voor een grote diervoedingproducent liepen we tegen dezelfde uitdaging aan. Mengvoerbedrijven gebruiken gespecialiseerde bulkvervoerders voor het vervoer van laagwaardige grondstoffen en eindproducten. Om logistieke kosten te drukken ontstond de noodzaak het netwerk te optimaliseren, met behulp van een centrale transportplanning. En dan niet op verladerniveau maar op netwerkniveau.

Planbedrijf SilFit sprong in het gat en verzorgt sindsdien de planning van agri-transporten van verschillende vervoerders voor verschillende verladers tegen een transparante planvergoeding. Aanvoer- en afvoertransporten worden aan elkaar gekoppeld en efficiënte routes worden verdeeld over vrachtwagens die dichtbij leegkomen, met een hogere beladingsgraad en minder lege kilometers tot gevolg. Gunstig voor zowel vervoerder als verlader.

Voor de voertuigentransportbranche zou een centraal planbedrijf naast een hoger serviceniveau tegen lagere tarieven ook het voortbestaan van de kleinere autotransporteurs kunnen betekenen. Randvoorwaardelijk voor dit model zijn onafhankelijkheid en vertrouwen, waarbij we meteen twee heikele punten te pakken hebben. Welke ondernemer heeft én geen belang in voertuigentransport, én weet het vertrouwen te winnen van verladers en vervoerders? Ik ben benieuwd wie zijn hand opsteekt. In ieder geval een durfal, die een behoefte gaat invullen die nog niet leeft bij de transporteurs in deze niche. Misschien kan TLN een voorzet doen om de bewustwording te vergroten bij vervoerders, en ziet een onafhankelijke ondernemer met hart voor transport er iets in om zijn geld te verdienen met alleen plannen.

Rinze Bredschneijder is zelfstandig adviseur in inkoop en logistiek
rinze.bredschneijder@winninc.nl