Nederlandse industrie verwacht zachte landing in 2024

Nederlandse industrie

Hoewel vrijwel alle seinen op rood staan, zijn inkopers toch overwegend optimistisch over 2024. Dat meldt Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie van ABN-Amro in een toelichting op de Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie. De index zelf bleef vrijwel onveranderd: de score daalde van 44.9 in november naar 44.8 in december. Dat wijst dus nog steeds op een snelle afname van de bedrijvigheid.

Swart: ‘Het aantal nieuwe orders blijft maar dalen, waardoor industriële ondernemers zich genoodzaakt zien de productie en de inkoopactiviteiten verder terug te schroeven. Daarnaast snoeien ze verder in de werkgelegenheid.’ Toch denkt 38 procent van de respondenten dat de productie dit jaar stijgt. Zij kijken uit naar bijvoorbeeld nieuwe investeringen, nieuwe contracten met klanten en hopen op een toename van de export. Slechts 19 procent denkt dat de productie in 2024 verder afneemt.

Ondanks de snel afnemende bedrijvigheid is de hoop op een zachte landing volgens Swart vermoedelijk niet vergeefs. ‘Weliswaar is het aannemelijk dat de vraag naar industriële goederen in de eerste maanden van 2024 verder afneemt, maar vanaf het tweede kwartaal kan voorzichtig herstel optreden. De overtollige voorraden van industriële goederen, die tijdens de pandemie zijn ontstaan, zijn dan vermoedelijk afgebouwd.’

Inflatie onder controle

Ook kan volgens Swart de rente in 2024 verder dalen doordat de inflatie onder controle komt. Hij licht toe: ‘Op de kapitaalmarkt is de rente de laatste weken al snel gedaald; de effectieve rente op tienjarige Nederlandse staatsobligaties is sinds oktober met ongeveer 1 procentpunt gezakt. De Europese economie presteert zwak, wat de inflatie vermoedelijk verder drukt.’

Ook de centrale banken zorgen voor dalende rentes. ‘De Europese Centrale Bank zal zijn kortlopende beleidsrente waarschijnlijk niet verder verhogen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, maakte in december zelfs bekend dit jaar waarschijnlijk meerdere keren zijn beleidsrente te kunnen verlagen. De daling van de lange rente maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in bijvoorbeeld machines, waardoor de Nederlandse machine-industrie het dit jaar drukker kan krijgen’, aldus Swart.

Financiering voorraden goedkoper

Mogelijke verlagingen van de beleidsrente maken de financiering van voorraden goedkoper, waardoor ook de vraag naar halffabricaten zoals metaal- en kunststofproducten dit jaar kan verbeteren. Swart: ‘Het herstel zal echter traag zijn, omdat de wereldeconomie maar langzaam groeit. ABN-Amro verwacht daarom voor de industrie een langzaam herstel vanaf het tweede kwartaal. Al met al acht de bank de kans dus groot dat de Nederlandse industrie al voor de zomer een zachte landing maakt.’