Nederlandse industrie blijft groeien ondanks ontregeling supply chains

Nederlandse industrie

De groei is er bij de Nederlandse industrie nog niet uit, hoewel die groei zich nu wel in een lager tempo voltrekt. Dat blijkt uit de Nevi Purchasing Managers Index (PMI) van september, die uitkomt op 62.0. Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN-Amro, noemt de daling van 3.8 punten geen verrassing. ‘Het is eerder verrassend dat Nederlandse ondernemingen ondanks alle ontregeling van supply chains in zo’n hoog tempo blijven groeien’, aldus Swart.

De Nederlandse industrie groeit nog steeds snel, maar langzamer dan in de afgelopen zes maanden. De Nevi-inkoopmanagersindex daalde dan ook van 65.8 in augustus naar 62.0 in september. ‘Dit komt niet als een verrassing. De Nederlandse industrie heeft afgelopen voorjaar recordgroei laten zien, waardoor de industriële productie inmiddels al beduidend hoger ligt dan vóór de coronapandemie. Bovendien worstelt de sector met recordlange levertijden, tekorten aan materialen en personeel en een bezettingsgraad die nauwelijks nog hoger kan’, aldus Albert Jan Swart.

Lockdowns in Azië en vertraging van containerschepen

‘Het is eerder verrassend dat Nederlandse ondernemingen ondanks alle ontregeling van toeleveringsketens in zo’n hoog tempo blijven groeien’, meent Swart. De lockdowns in Azië en vertraging van containerschepen zijn debet aan die ontregeling. Fabrikanten van auto’s en trucks worden zwaar getroffen door tekorten aan microchips, wat de industriële productie in Duitsland afremt. ‘In Nederland is de auto-industrie echter relatief klein. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom de Nederlandse industrie duidelijk sneller lijkt te groeien dan die in veel andere landen. Een andere verklaring is dat Nederlandse bedrijven en hun toeleveranciers profiteren van de gestage groei van de halfgeleidersector’, aldus Swart.

Tekorten aan materialen en hoge inkoopkosten

Toch wordt de Nederlandse industrie wel gehinderd door tekorten aan materialen en hoge inkoopkosten. De ondernemingen die wel aan fabrikanten van auto’s of vrachtwagens leveren, bouwen voorraden gereed product op, omdat er minder voertuigen worden geproduceerd. Tegelijkertijd wordt voorraad kostbaarder door de hogere inkoopkosten voor onderdelen, materialen, energie en transport. Ook stijgen de inkoopkosten nog steeds heel snel. Swart: ‘Dit alles leidt tot een toename van de kortlopende activa. Daarnaast maken de hoge gasprijzen het voor sommige ondernemingen nodig de productie af te schalen, vooral in de chemische industrie. Al met al komt de verdere groeivertraging dus niet als een verrassing.’