Nederlandse groothandelaren laten kansen liggen

De Nederlandse groothandelssector bevindt zich in een onzekere situatie en laat kansen op verbetering onbenut. Dat is de conclusie uit het brancheonderzoek groothandel dat Heliview uitvoerde in opdracht van softwareleverancier Exact.

De grilligheid in de sector komt onder andere voort uit een diversificatiestrategie; oftewel het aanbieden van producten en diensten die buiten het kernassortiment vallen. Bijna tweederde van de respondenten (60 procent) geeft aan deze strategie te voeren en bijna 90 procent ziet het als belangrijke mogelijkheid tot verdere groei. Dit zorgt voor een hevige concurrentiestrijd die de marges steeds verder onder druk zet. Om die reden wordt het besparen op kosten door 88 procent van de ondervraagde groothandelaren genoemd als hét aandachtspunt voor de interne organisatie.

Jarno van Hurne, business line director wholesale van Exact over het onderzoek: ‘Kostenbesparingen zijn binnen de groothandelsbranche de nummer één reden voor het investeren in bedrijfssoftware. Bijna de helft van de respondenten (46 procent) noemt dit als beweegreden voor de aanschaf ervan. Dat houdt ook in dat meer dan de helft niet gelooft dat er op dit vlak veel te winnen valt. ICT is misschien niet de heilige graal voor de groothandel, maar door het bijvoorbeeld in te zetten ter ondersteuning van communicatieprocessen tussen ketenpartners, worden de daaraan gekoppelde kosten ongetwijfeld verlaagd. Het loont absoluut om de mogelijkheden goed te onderzoeken.’

Aan het onderzoek werkten 111 groothandelaren mee; vooral algemeen en logistiek directeuren van organisaties met twintig tot tweehonderd medewerkers.

>Download de samenvatting van het Brancherapport Groothandel online