Nederlandse exporteurs verwachten elf procent groei

Het vertrouwen van Nederlandse exporteurs in het wereldwijde economische klimaat bevindt zich op het hoogste niveau sinds zes jaar geleden de crisis uitbrak. Dit wordt weerspiegeld in de hoge exportgroei, te weten 11 procent, die zij in 2014 denken te realiseren. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Trends in Export van brancheorganisatie Fenedex en exportkredietverzekeraar Atradius.

Ruim tweederde van de exporteurs verwacht in 2014 een groeiende exportomzet te realiseren. Slechts 3 procent verwacht een daling. ‘Dit percentage was sinds 2011 niet meer zo klein’, zegt Bart Jan Koopman, directeur van Fenedex in het persbericht van 3 april 2014.

Net als in 2013 fungeert de export als trekker van de Nederlandse economie, dat in 2013 met acht procent een mooie groei heeft laten zien. De groei komt vooral van buiten Europa; in de top vijf van belangrijkste nieuwe afzetgebieden komt geen Europees land voor. Deze ranglijst wordt aangevoerd door China, Rusland en Brazilië. De top vijf wordt afgesloten door Turkije en de Verenigde Staten. Ook in 2014 staan de meeste BRICT-landen bovenaan in de rangorde van markten die exporteurs als nieuw afzetgebied denken binnen te gaan. Bijna de helft van de exporteurs (45 procent) heeft in 2013 nieuwe exportmarkten betreden.

Opkomst Saoedi-Arabië

Duitsland is opnieuw de belangrijkste handelspartner van Nederland, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Buiten de Europese Unie blijven Zwitserland, Rusland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Turkije de meest genoemde handelspartners. Landen als China, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Indonesië en Zuid-Korea winnen aan populariteit. Opmerkelijk is de opkomst van Saoedi-Arabië, dat van de zestiende naar een tiende plaats stijgt. Langzaam keert het vertrouwen in Zuid-Europa terug. Drie van de vier PIGS-landen – Spanje, Portugal en Italië – staan voor het eerst sinds drie jaar niet meer in de top 10 van dalers. Exporteurs verwachten nog steeds een omzetdaling in Egypte (16 procent).

Lokale partner

Het vinden van een goede lokale partner blijft het grootste knelpunt (51 procent) bij internationaal ondernemen. ‘Zeker wanneer bedrijven nieuwe markten betreden, hebben zij behoefte aan kennis over bijvoorbeeld de lokale wetgeving, distributiemogelijkheden en informatie over hun buitenlandse afnemers’, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, directeur van Atradius Nederland. ‘Naarmate markten verder weg gelegen zijn, wordt het belang van een betrouwbare partner groter.’

Strakkere betalingscondities

In 2013 gingen exporteurs opnieuw strikter om met betalingscondities. Dit betekent dat 57 procent van deze bedrijven bovenop het tijdig betalen van hun facturen zit. ‘Voor tweederde van de exporteurs is vooruitbetaling een belangrijk instrument voor het afdekken van hun betalingsrisico’s. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 steeg het aantal bedrijven dat hierom vraagt sterk en dit aantal neemt elk jaar nog iets toe. Daarna volgt een exportkredietverzekering – waarvan het gebruik ook is toegenomen – met 43 procent. Hoewel bedrijven iets positiever zijn over de groeiverwachtingen in de komende jaren, blijven zij alert op tijdige betaling. Ook zijn zij niet coulanter als een buitenlandse handelspartner de betalingstermijn overschrijdt. Bijna driekwart van de exporteurs benadrukt dat zij niet bereid zijn een langere betalingstermijn voor deze bedrijven in het buitenland te hanteren’, aldus Kaars Sijpesteijn.