Nederlandse bedrijven outsourcen minder vaak dan buurlanden

In vergelijking met andere Europese landen hebben Nederlandse bedrijven relatief weinig activiteiten naar het buitenland verplaatst. Dat baseert het FD op 11 oktober 2013 op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Slechts tien procent van de Nederlandse bedrijven heeft een onderdeel uitbesteed. Van de Deense bedrijven bijvoorbeeld verplaatste 25 procent zijn activiteiten naar het buitenland. Ook Finse, Belgische, Zweedse, Noorse en Ierse bedrijven hebben tussen 2009 en 2011 vaker activiteiten geoutsourcet dan Nederlandse bedrijven.

Bedrijven met een buitenlands moederbedrijf verplaatsen hun activiteiten logischerwijs vaker naar het buitenland dan puur Nederlandse bedrijven: 24 versus acht procent. In Nederland is de laatste tijd juist een reshoringstrend te zien. Steeds meer Nederlandse bedrijven halen hun productie terug uit lagelonenlanden. Door de gestegen personeelskosten in lagelonenlanden en hoge transportkosten als gevolg van de opgelopen olieprijs wordt het aantrekkelijker om de fabricage naar Nederland te halen.