Nederlandse bedrijven halen productie terug

Steeds meer Nederlandse bedrijven halen hun productie terug uit lagelonenlanden. Door de gestegen personeelskosten in lagelonenlanden en hoge transportkosten als gevolg van de opgelopen olieprijs wordt het aantrekkelijker om de fabricage naar Nederland te halen. Dat schrijft het FD op 5 augustus 2013.

In de jaren negentig brachten Nederlandse bedrijven massaal hun productie naar lagelonenlanden in Azië en Oost-Europa. De gestegen personeelskosten en de stijgende transportkosten maken dat het aantrekkelijker wordt om de fabricage weer terug te halen. In Nederland maken bedrijven daarbij vaak gebruik van werknemers uit de sociale werkvoorziening. Gemeenten geven daar namelijk een loonsubsidie voor, waardoor het verschil met de loonkosten in een lagelonenland minder groot wordt.

Slimme productieprocessen

Over het verplaatsen van productie omwille van lagere lonen zijn de meningen overigens verdeeld. Volgens de intussen gepensioneerde hoogleraar Ben Dankbaar mogen lage lonen vrijwel nooit een reden vormen om iets elders te produceren. In een artikel van het FD op 25 juni 2013 stelt hij dat de Nederlandse industrie in principe elk product winstgevend kan maken, ook met werknemers die honderd keer meer kosten dan in lagelonenlanden. ‘Slimme productieprocessen zoals lean manufacturing zijn gemeengoed geworden in Nederland’, meent Dankbaar.

Door technologische ontwikkelingen zijn de schaalvoordelen van productie elders minder belangrijk geworden. Intussen zijn de transporttijden erg lang en de transportkosten hoog. Bovendien vindt hij Nederlandse werknemers erg flexibel. Ze willen weten waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat is soms lastig maar voor de ondernemer die daar gebruik van weet te maken en werknemers ruimte geeft om creatief mee te denken, zeer voordelig. Nederlanders zijn goed in complexe producten.