‘Nederlands bedrijfsleven mist focus om supply chain te digitaliseren’

digitalisering

Van de Nederlandse organisaties geeft 54 procent prioriteit aan digitalisering van de toeleveringsketen. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Italië staat Nederland hierbij bovenaan. Het gemiddelde wereldwijd ligt namelijk op 50 procent. Maar ondanks die grote ambitie lukt het de meeste Nederlandse bedrijven (78%) niet om initiatieven op dit gebied op te schalen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Capgemini Research Institute, The digital supply chain’s missing link: focus.

De grootste drijfveer voor Nederlandse organisaties om de supply chain te digitaliseren, is kostenbesparing (86%), gevolgd door omzetverhoging (63%) en ondersteuning van nieuwe businessmodellen (55%). Het enthousiasme om de supply chain te digitaliseren, kan verklaard worden door het vooruitzicht op het rendement op de investering (ROI). Uit het onderzoek blijkt dat de ROI voor automation in de toeleveringsketen en inkoop gemiddeld 18 procent bedraagt. Dit is meer dan initiatieven voor Human Resources (15%), Informatietechnologie (14%) en Customer Service (13%). De gemiddelde terugverdientijd voor automation van de toeleveringsketen is twaalf maanden.

Opschalen van pilots blijft lastig

De onderzochte organisaties hebben gemiddeld 29 digitale supply chain-projecten als idee, proof-of-concept of pilot. Slechts 22 procent van de Nederlandse organisaties slaagt er echter in om één van die initiatieven op te schalen. Dit is altijd nog meer dan het gemiddelde wereldwijd, dat 14 procent bedraagt. Van degenen bij wie opschaling wel lukt, geeft 94 procent aan dat hun inspanningen direct hebben geleid tot een hogere omzet. De door een organisatie gehanteerde procedures verklaren wellicht de mislukkingen. De overgrote meerderheid van de met succes opschalende bedrijven gaf aan een duidelijke procedure te hebben om deze initiatieven te evalueren (87%). Dit percentage is beduidend lager bij overige bedrijven (24%).

Dharmendra Patwardhan, hoofd Digital Supply Chain Practice for Business Services bij Capgemini: ‘Hoewel de meeste grote organisaties duidelijk het belang van de digitalisering van de toeleveringsketen inzien, lijken slechts weinigen te beschikken over de nodige mechanismen en procedures om dit te realiseren. Bedrijven hebben doorgaans te veel projecten tegelijk lopen, zonder voldoende infrastructuur, en missen het soort gerichte, langetermijnaanpak die marktleiders succes oplevert. Digitalisering van de supply chain kan alleen worden bereikt door de huidige investeringen te rationaliseren, door investeringen met een bewezen rendement door te zetten en door leveranciers en distributeurs bij het veranderingsproces te betrekken.’

RPA en IoT als populaire use cases

Het Capgemini-rapport biedt tips voor digitalisering van de supply chain en geeft ook een overzicht van de 25 meest populaire use cases. Bij elke case wordt beoordeeld wat de moeilijkheidsgraad is om deze te implementeren en worden de gerealiseerde voordelen weergegeven. Robot Process Automation (RPA) en Internet of Things (IoT) komen opvallend vaak voor als use cases, bijvoorbeeld op het gebied van orderverwerking, slimme sensoren om productcondities te monitoren en om aangesloten producten te updaten en onderhouden.