Nederlanders voorop in NK Speed Docking 2014

Nederlandse distributiecentra doen het vooralsnog beter dan de Belgische en Tsjechische collega’s in de competitie van het Nederlands Kampioenschap Speed Docking 2014. Dat blijkt uit data-analyse van Caroz, die onder meer vergelijkingen maakt tussen de landen. Nederland heeft veruit de beste cijfers: gemiddeld zijn de distributiecentra in Nederland 2,5 keer sneller dan distributiecentra in Tsjechië. Dat Nederlandse distributiecentra sneller zijn, is waarschijnlijk het gevolg van de hoog ontwikkelde logistiek in Nederland.

Voor deelnemers aan het NK Speed Docking is het onderzoek naar de oorzaken van het tijdsverlies waardevol. De verblijftijd van de vrachtwagens op een loslocatie vormt namelijk een indicator van de efficiency van alle processen die voorafgaan aan de goederenontvangst. Tijdens de overdracht van de goederen en de bijbehorende informatie worden alle fouten, miscommunicaties en afwijkingen in de voorgaande bestel-, plannings- en orderverwerkingsprocessen in één keer zichtbaar.

In het eerste stadium van de competitie blijkt al dat gebruik van elektronische communicatie en scanbare labels gaat pas het gewenste voordeel leveren als er ook afspraken komen over de werkprocessen bij de overdracht. De winst van de SSCC-labels gaat verloren wanneer deze niet blijken te kloppen, of niet scanbaar blijken doordat ze verkeerd zijn geplakt.

Betrokkenheid

Dit jaar wordt voor het eerst ook een diepteonderzoek gedaan naar het verloop van de ontvangstprocessen in distributiecentra. Twee afstudeerders meten op dertien verschillende locaties enerzijds de afzonderlijke onderdelen van de verblijftijd en anderzijds zoeken ze naar de grondslag van de uitkomsten. Door dit onderzoek wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoe betrokken chauffeurs en ontvangstmedewerkers zijn en hoeveel verstoringen en afwijkingen zij tijdens het ontvangstproces al op weten te lossen. Dit lijkt er op te duiden dat er nog veel meer problemen zijn dan gemeten, maar dat deze niet aan het licht komen doordat deze ter plekke worden opgelost door de vaak ervaren medewerkers bij de goederenontvangst.

Ochtendpiek

Bij de deelnemers leeft het idee dat er nog veel te verbeteren valt door goed te kijken naar de patronen in ontvangen en leveren. Zo zien veel retailers een piek in de ochtend qua belevering en stilstaande wagens in de middag. Uit de data blijkt dat ruim 25 procent van de zendingen aan de retail te vroeg aankomt op de afleverlocatie, vaak wordt er een behoorlijke marge ingebouwd. Door analyse van de data kunnen stappen worden gemaakt in het aanpassen van deze processen, zodat ze betrouwbaarder worden en daardoor beter te plannen. De winnaar van het Nederlands Kampioenschap Speed Docking 2014 wordt op 26 juni bekendgemaakt.