Nederland vooral doorgeefluik van exportgoederen

Meer dan de helft van de goederen die Nederland binnenkomen, wordt doorgevoerd of wederuitgevoerd. Zo kwam er in 2014 591 miljard kilo aan goederen ons land binnen. Daarvan werd 34 procent doorgevoerd en 20 procent wederuitgevoerd, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 26 november 2015 bekendmaakte.

Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt vaak nog een minimale bewerking uitgevoerd. Bij doorvoer blijven de goederen in buitenlandse handen. Gemeten in euro’s is de waarde van doorvoer en wederuitvoer zelfs nog groter en wordt tweederde van alle goederen die Nederland binnenkomen weer doorgevoerd of wederuitgevoerd naar andere landen.

De doorvoer was goed voor 39 procent, de wederuitvoer voor 27 procent van de inkomende stroom. Opgeteld tweederde van de waarde van het geheel aan goederen dat Nederland binnenkwam, in totaal 625 miljard. De stroom goederen die ons land uitgaat, bevat naast doorgevoerde of wederuitgevoerde goederen natuurlijk ook in Nederland gemaakte producten. In waarde gaat het daarbij om een derde deel van de uitgevoerde goederen.

Kolen en erts

Met name bij de wederuitvoer is de waarde van de uitgaande stroom iets groter dan die van de ingaande. Dat komt door de – relatief kleine – bewerking die de goederen in Nederland hebben ondergaan: het gaat hierbij om zaken als het opnieuw verpakken, het toevoegen van een handleiding, het verdunnen van vloeistoffen en het verlagen van de temperatuur voor de houdbaarheid van producten.

Het brutogewicht van de doorvoer wordt gedomineerd door kolen, ertsen, aardolie(producten) en aardgas. Samen vormen ze bijna tweederde van het totale gewicht aan doorgevoerde goederen. Vooral de grote hoeveelheid kolen en erts is typerend voor de Nederlandse doorvoer. Van alle inkomende kolen en erts is slechts een bescheiden deel bestemd voor binnenlands verbruik of wederuitvoer.