Nederland meest internationaal verbonden land ter wereld

Nederland

Nederland blijkt opnieuw het meest internationaal verbonden land ter wereld. Dat meldt de vijfde editie van de DHL Global Connectedness Index (GCI), een gedetailleerde analyse van globalisering, gemeten aan de hand van internationale stromen van handel, kapitaal, informatie en mensen. Ook werd in 2018 de hoogste groei in internationale stromen van handel, kapitaal, informatie en mensen gemeten sinds 2007.

De DHL Global Connectedness Index 2018 geeft de huidige mate van globalisering weer met een wereldranglijst, gebaseerd op ofwel de diepte, óf de intensiteit en de breedte, óf de geografische spreiding van de internationale verbindingen die landen hebben. De top-5 van meest verbonden landen wordt gevormd door Nederland, Singapore, Zwitserland, België en de Verenigde Arabische Emiraten. Acht van de top-10 landen bevinden zich in Europa, wat dit de meest verbonden regio maakt, in het bijzonder voor handel en mensenstromen. Noord-Amerika, de leider in kapitaal- en informatiestromen, staat op nr. 2, gevolgd door het Midden-Oosten op plek 3.

‘Zelfs nu de wereld blijft globaliseren, is er nog steeds een enorm onbenut potentieel over de hele wereld. De GCI toont dat de meeste bewegingen en uitwisselingen die we nu zien, eerder nationaal dan internationaal zijn, terwijl globalisering juist een beslissende factor is in groei en welvaartsontwikkeling’, legt John Pearson, CEO van DHL Express, uit. ‘Toenemende internationale samenwerking draagt bij aan stabiliteit, zodat bedrijven en landen die globalisering omarmen daarvan enorm profiteren.’

Wereld minder verbonden dan mensen denken

‘Verrassend genoeg is de wereld nog steeds minder verbonden dan de meeste mensen denken’, aldus GCI-co-auteur Steven A. Altman van de New York University Stern School of Business. ‘Mensen hebben de neiging zich meer zorgen te maken over internationale stromen als ze die overschatten. De feiten in ons rapport kunnen helpen dergelijke angsten te temperen en de aandacht te vestigen op echte feiten.’

Op mondiaal niveau laat de GCI bijvoorbeeld zien dat wereldwijd slechts 20 procent van de economische output wordt geëxporteerd, dat niet meer dan zo’n 7 procent van de belminuten (inclusief oproepen via internet) internationaal zijn en slechts 3 procent van de mensen buiten hun geboorteland leeft. Het rapport ontkracht ook de overtuiging dat afstand niet meer telt: de meeste landen zijn veel meer verbonden met hun buren dan met verre landen.

Opkomende economieën minder verbonden dan ontwikkelde economieën

De GCI toont opnieuw grote verschillen tussen de mate van globalisering in ontwikkelde en opkomende economieën. De intensiteit waarmee opkomende economieën handelen, is vrijwel gelijk aan die van ontwikkelde economieën, maar de intensiteit van internationale kapitaalstromen van ontwikkelde economieën is ruim driemaal zo sterk, die van mensenstromen vijfmaal zo sterk en die van informatiestromen bijna negen keer zo sterk. De inhaalslag van opkomende economieën op het gebied van verbondenheid met de wereld lijkt daarmee tot stilstand gekomen.

Zuidoost-Aziatische landen overtreffen verwachtingen

De vijf landen waar internationale stromen de verwachtingen overtreffen, zijn Cambodja, Maleisië, Mozambique, Singapore en Vietnam. Vier van deze top-5-landen bevinden zich in Zuidoost-Azië. Zuidoost-Aziatische landen profiteren van bredere Aziatische toeleveringsketens waar ze deel van uitmaken en van beleidsinitiatieven vanuit ASEAN die economische integratie bevorderen. Deze diepere verbondenheid met de wereld kan hun economische groei versnellen.