Nederland en België dominant in top-5 logistieke locaties Europa

Nederland en België domineren de top-5 van meest gewilde logistieke locaties in Europa. Duitse locaties doen het in vergelijking met 2013 minder goed. Ook is er sprake van een sterke opkomst van locaties in Oost- en Centraal-Europa, onder andere Istanbul en Poznan. Dat blijkt uit het rapport ‘Europe’s most desirable logistics locations’ van Prologis.

 De top-5-locaties liggen allemaal in de Benelux en worden door de respondenten vooral gekozen vanwege hun goede infrastructuur en nabijheid van klanten en leveranciers. Venlo werd, net als in 2013, opnieuw gekozen tot Europa’s meest aantrekkelijke locatie. De plaats scoort hoog op negen van de elf locatiecriteria, met name op de aspecten ‘beschikbaarheid van grond’, ‘toegang tot transport’, ‘transportkosten’ en ‘wetgeving’.

De tweede plaats op de lijst wordt ingenomen door het havengebied Rotterdam; nummer 3 op de lijst is de regio Antwerpen-Brussel. Een vierde plek is weggelegd voor de regio Brabant. De top-10 wordt gecompleteerd door achtereenvolgens Düsseldorf, Midden-Polen, Antwerpen-Hasselt, Istanbul en Keulen, meldt Prologis, eigenaar, exploitant en ontwikkelaar van logistiek vastgoed wereldwijd.

Centraal- en Oost-Europese locaties in opkomst

De grootste groei ten opzichte van 2013 is de opmars van Centraal- en Oost-Europese locaties. Midden-Polen en Istanbul komen de top-10 binnen en Praag staat op nummer 11. In totaal staan er acht Centraal-Europese locaties in de top-20. In 2013 waren dit er nog vier. Deze locaties scoren in verhouding tot andere Europese locaties vooral goed op ‘lage kosten’, maar ook ‘arbeidskosten’ en ‘vastgoedkosten’ zijn belangrijke criteria.

De groei van deze markten gaat ten koste van die in West-Europa. De regio Luik, Parijs, Brussel, Madrid en Midden-Duitsland zijn locaties die de grootste terugval laten zien. Luchtvrachtlocaties als Frankfurt en Schiphol verloren ook terrein door factoren als ‘beschikbaarheid van arbeidskrachten’ en ‘arbeidskosten’.

Beschikbaarheid arbeidskrachten belangrijk criterium

De beschikbaarheid van arbeidskrachten zal in de toekomst het meest belangrijke criterium zijn voor de keuze van een locatie. Het belang van de beschikbaarheid van personeel verschilt echter per land en per regio. Over het algemeen is dit het meest belangrijk in West-Europa en in het Verenigd Koninkrijk en minder van belang in de Europese periferie.

Factoren als wereldhandel, outsourcing en infrastructurele verbeteringen lijken sterkere drivers voor verandering te worden dan conjuncturele factoren. Twee factoren die sterk aan belang wonnen, zijn e-commerce-planning en duurzaamheid. E-commerce zal waarschijnlijk een steeds belangrijkere factor worden; duurzaamheid is vooral belangrijk geworden bij merkgevoelige klanten als retailers en distributeurs van consumentengoederen.