Nederland blijft mondiaal het meest internationaal verbonden land

Nederland

Nederland is opnieuw het meest internationaal verbonden land wereldwijd, gevolgd door Singapore en België. Dat blijkt uit de nieuwe DHL Global Connectedness Index 2022, een diepgravend rapport over de stand van de globalisering. Door het analyseren van data uit 171 landen en gebieden toont de index hoe stromen van handel, mensen, kapitaal en informatie over de wereld bewegen.

In de DHL Global Connectedness Index van dit jaar voert Nederland de ranglijst van 171 economieën aan, op basis van gegevens uit 2021. Dat was ook al het geval in 2018 en 2019, maar in 2020 lag Nederland even achter op Singapore. De algemene score van Nederland, die het absolute niveau van verbondenheid meet, is de afgelopen twee jaar met 2 punten gedaald (op een schaal van 0 tot 100).

Een land is volgens de index pas mondiaal verbonden als het grote internationale stromen heeft afgezet tegen de omvang van zijn binnenlandse economie (‘diepte’) én als zijn internationale stromen mondiaal zijn gespreid in plaats van beperkt gericht (‘breedte’). Nederland staat op de twaalfde plaats op diepte (vier plaatsen lager dan in 2019) en op de derde plaats op breedte (ongewijzigd ten opzichte van 2019).

Vier pijlers

De DHL Global Connectedness Index bestaat uit vier pijlers die de diepte en breedte van handels-, kapitaal-, informatie- en mensenstromen meten. Nederland staat tweede op de handelspijler (van de 171 landen), zevende op de kapitaalpijler (van de 67 landen), wederom tweede op de informatiepijler (van de 159 landen) en negende op de mensenpijler (van de 110 landen).

Wat de afzonderlijke soorten stromen betreft, onderscheidt Nederland zich door de breedte van zijn kapitaalstromen: de eerste plaats voor de breedte van zijn directe buitenlandse investeringen (zowel inkomend als uitgaand), de vierde plaats voor de breedte van zijn directe buitenlandse investeringen (ook zowel inkomend als uitgaand) en de tweede plaats voor de breedte van zijn uitgaande aandelenportefeuille.

Wereldleider

Nederland profiteert volgens de index van een goede uitgangspositie om een wereldleider te zijn: het ligt in de meest verbonden regio, Europa, heeft een bevolking van gemiddelde omvang, een hoog bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking en beschikt over een uitstekende toegang tot de zee. Rekening houdend met deze structurele voordelen presteert Nederland echter nog steeds beter dan de voorspellingen voor zowel de diepte- als de breedtedimensie van de index.

Ondanks de genoemde voordelen is de dominantie van Nederland de laatste jaren wel veel meer betwist, volgens de onderzoekers. Dit is voornamelijk het gevolg van veranderingen in het internationale belastingbeleid. Nadat ons land het hierdoor in 2020 aflegde tegen Singapore, wist het in 2021 toch weer wat terrein terug te winnen. Met een hernieuwde koppositie als gevolg.