Nederland aantrekkelijk voor Europese supply chain-dienstverlening

Nederlandse logistieke locaties doen het in vergelijking met buitenlandse concurrenten goed tot zeer goed. De kwaliteit van het vestigingsklimaat voor Europese supply chain-dienstverlening is uitstekend in vergelijking met de buitenlandse locaties. Bovendien zijn de totale ketenkosten over het algemeen concurrerend. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘Benchmarking Nederlandse regio’s vanuit een supply chain-perspectief’ van NDL/HIDC.

Volgens NDL/HIDC (Nederland Distributieland) heeft ons land op supply chain-vlak een kwalitatieve voorsprong. Nederlandse locaties blijken zeer concurrerend, zowel vanuit kosten- als kwaliteitsperspectief, als het gaat om Europese distributiecentra voor lifestyle en chemie en om West-Europese distributiecentra voor agrofood.

De Nederlandse voorsprong zorgt ook voor een sterke concurrentiepositie bij de regionale fulfilmentcentra en regionale distributiecentra voor pharma, en bij Europese distributiecentra voor medische technologie en spare parts. Wanneer dit arbeidsintensieve faciliteiten betreft, zijn Duitse en Oost-Europese locaties op kosten concurrerender, maar tegen een lagere kwaliteitsscore.

De onderzoeksresultaten wijzen daarnaast uit dat Nederlandse locaties minder concurrerend zijn bij EDC’s op het gebied van hightech, omdat een belangrijk deel van de productie en markt hiervan in Centraal- en Oost-Europa ligt, maar desondanks scoort ons land ook hier vanuit kwalitatief perspectief bezien uitstekend.

Benchmark

In de studie is de concurrentiekracht van negen Nederlandse locaties vergeleken met die van negen buitenlandse locaties voor acht typen distributiecentra (specifieke cases per branche en verschillend in geografisch beleveringspatroon). In de benchmarkanalyses zijn vijf kostenfactoren en 26 kwaliteitsfactoren met elkaar vergeleken.

Nederland Distributieland heeft deze benchmarkstudie in opdracht van de Topsector Logistiek samen met drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, LIOF, Oost NV), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam én de Luchthaven Schiphol laten uitvoeren door Buck Consultants International.