Nedcargo Logistics berekent hoogconjunctuurkosten door aan de klant

Nedcargo

De hoogconjunctuur in Nederland en België brengt in de logistiek extra kosten met zich mee. Transportbedrijf Nedcargo gaat deze kosten doorberekenen aan haar klanten met een conjunctuurtoeslag; deze zal per 1 oktober 2018 op elke binnenkomende pallet van toepassing zijn.

Nedcargo informeerde de klanten vorige week dat de onderneming al langere tijd problemen heeft bij het verwerken van de sterk gestegen groei. Door grote drukte gecombineerd met toenemende capaciteitsproblemen in de markt komt de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang. Bovendien lijken de problemen – een complexere dienstverlening, chauffeurstekort, stijgende kosten voor onderhoud, een hogere dieselprijs en stijgende loonkosten – structureel van aard.

‘De hoogconjunctuur zorgt voor grote drukte, stijgende volumes en capaciteitstekorten. Deze problematiek speelt al langere tijd en de situatie is de laatste weken verder verergerd, zonder uitzicht op een structurele verbetering op de korte termijn. Het volume gaat verder toenemen richting einde jaar’, schetst Nedcargo het probleem.

‘De opvang en verwerking van de sterke groei brengt voor Nedcargo veel extra kosten met zich mee. Nedcargo heeft deze kosten gedurende langere tijd zelf gedragen, maar kan dit niet langer doen en ziet zich daarom genoodzaakt een deel van deze extra kosten op korte termijn door te berekenen om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen’, meldt directeur-eigenaar Diederik Antvelink.

Toeslag voor alle klanten in Nederland en België

De conjunctuurtoeslag omvat het hele proces van inslag, opslag, uitslag tot aan eventuele uitlevering aan de eindklant. Nedcargo kiest voor het instellen van een toeslag zodat de kosten op een snelle, eenduidige en transparante manier met de klant kunnen worden verrekend. De toeslag geldt voor alle klanten in Nederland en België. Vanaf 2019 zullen de gestegen kosten in de tarieven verwerkt worden.