Nedap zet stappen voor uitbesteding productie

De Nederlandse Apparatenfabriek (Nedap) werkt aan een herinrichting van zijn supply chain door de eigen productie te verminderen en uit te besteden aan derden. Voor de productie in Centraal-Europa en Nederland zijn ‘intussen met vijf strategische leveranciers raamovereen-komsten gesloten’, meldt het Groenlose bedrijf in zijn halfjaarbericht.

Nedap, dat technologie levert voor onder meer de gezondheidszorg en de veehouderij, verwacht dat nog dit jaar de eerste producten extern geproduceerd gaan worden. Als eind 2017 de uitbesteding is afgerond, gaan ‘gespecialiseerde bedrijven met vestigingen in Nederland’ de logistiek verzorgen. De continuïteit van klantleveringen staat hierbij volgens Nedap voorop, ‘waardoor het tempo van uitbesteden nog kan worden aangepast’. De verwachting is dat de kostprijs van de producten circa 10 procent zal dalen.

Vermindering van voorraden

Uit de halfjaarcijfers blijkt dat Nedap ‘door desinvesteringen in materiële vaste activa en vermindering van voorraden’ het balanstotaal structureel met 10 miljoen euro kan terugdringen. Machines en installaties kunnen naar verwachting ‘voor ten minste de boekwaarde’ worden verkocht. Een deel van de voorraden kan echter niet zonder waardeverlies teruggebracht worden, wat tot eenmalige kosten leidt. De precieze omvang daarvan kan eind 2016 worden ingeschat.

Nedap zag het afgelopen halfjaar zijn omzet met 6 procent groeien tot 92 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg met 22 procent naar 7,3 miljoen euro.