Nedac Sorbo onderzoekt mogelijkheden big data in S&OP-proces

Welke tools kunnen het S&OP-proces versnellen en verbeteren? Tijdens de Supply Chain Day op 13 april spreekt Mark Anneveld, Supply Chain Director bij Nedac Sorbo, als gast van Slimstock over de mogelijkheden en invloeden van Big Data op het S&OP-proces.

Op internet zijn veel succesverhalen over S&OP als multidisciplinair proces te vinden. De resultaten zijn over het algemeen goed. Dit geldt althans voor een groot deel van de productiebedrijven. Binnen distributie is S&OP echter nog geen gemeengoed.

Een verklaring ligt in het feit dat het aantal SKU’s bij distributeurs vaak vele malen groter is dan bij producenten. Forecasting is dan veel moeilijker op item/klant-niveau te realiseren, gelet op de hoeveelheid data die moet worden verwerkt. Dit laatste maakt een gezamenlijke forecast aanzienlijk moeilijker en tijdrovender.

Toch zal Supply Chain samen met Sales moeten kijken naar de verwerking van deze data en forecast om een goede balans tussen demand en supply te creëren. Supply Chain kan dit vraagstuk met de juiste softwaresystemen voorbereiden om het vervolgens samen met Sales op te lossen. Dit vraagt echter niet alleen om de juiste tools, maar ook om vertrouwen.

Inzet van Big Data is momenteel in opkomst en velen zien dit als de heilige graal. Hoe kan Big Data dan in het S&OP-proces als procesverbeteraar dienen? Hoe kun je big data en S&OP samenvoegen voor optimalisatie van het werkkapitaal?

Supply Chain Day

Met het oog op mogelijkheden voor verbetering zijn de gestelde vragen aan de orde van de dag bij de Supply Chain-afdeling van Nedac Sorbo. Tijdens de Supply Chain Day in Scherpenzeel op 13 april zal Mark Anneveld van Nedac Sorbo dieper ingaan op S&OP en de mogelijkheden van Big Data. De presentatie maakt onderdeel uit van de stream ‘S&OP’ waarin ook Involvation en Redwood een presentatie zullen verzorgen.