NSCM: externe ketensamenwerking blijft uitdaging

supply chain-volwassenheid

Externe ketensamenwerking blijft een uitdaging. En hoewel de achterblijvers inlopen, stagneert ontwikkeling aan de top. Tegelijkertijd neemt de noodzaak tot betere ketensamenwerking toe door het hoge tempo van veranderingen in de wereld. Dat concludeert BLMC Supply Chain Optimization, dat in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de resultaten publiceert van de derde Nationale Supply Chain Monitor (NSCM). Deze meet de toepassing van supply chain management in Nederland.

De 181 respondenten reageerden op zestig stellingen. De uitkomst laat zien in welke fase van supply chain-volwassenheid het Nederlandse bedrijfsleven zit. Op een schaal van 1 tot 5 scoort Nederland nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager dan de 2,9 in 2015. Dit betekent dat men gemiddeld op de drempel staat van interne (level 2) naar externe ketensamenwerking (level 3). Dat de score hier blijft steken, geeft aan dat die externe samenwerking een grote stap is voor veel bedrijven. Het goede nieuws is dat het aantal ‘achterblijvers’ met een score van minder dan 1,67 fors is gedaald. Van 30 procent in 2015 naar 4 procent nu. Dat betekent dat op het niveau van level 2, interne afstemming, nog steeds vooruitgang wordt geboekt.

De koplopers groeien noch in aantal, noch in score. Michel van Buren van BLMC Supply Chain Optimization: ‘De quick wins zijn gerealiseerd en de volgende stap is een grote. Dat vergt visie en durf. Tegelijkertijd zien we dat de markt aantrekt en organisaties daarom weinig noodzaak tot verandering ervaren. Het is dan verleidelijk om alle tijd en kapitaal aan te wenden voor de dagelijkse operatie. Supply chain management dreigt daarmee te verworden tot een afdeling, terwijl het in feite een strategische managementmethodiek is om de organisatie en de keten te verbeteren en zo fundamenteel concurrentievoordeel te behalen.’

Geen reden om af te wachten

Dat de economie nu groeiende omzetten en winsten toont, is geen reden om af te wachten, vindt prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit: ‘De markt kenmerkt zich steeds meer door complexiteit, onzekerheid en voortdurende variabiliteit. In een statische markt kan een centrale top-down aansturing prima functioneren. De keten moet echter steeds vaker ‘agile’ zijn. Supply chains moeten flexibel kunnen inspringen op de snel veranderende wensen en omstandigheden in de markt. Lerend vermogen, responsiviteit en innovatie zijn daarbij essentieel. Dat kan alleen met supply chains die zijn gebaseerd op vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische samenwerking.’

Supply chain management raakt ingeburgerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Maar hoewel interne ketensamenwerking op gang komt, stokt deze vaak bij de deur naar buiten – en daarmee laten bedrijven volgens de onderzoekers kansen liggen. Tegelijkertijd wordt de noodzaak tot een ‘agile’ keten waarin ketenpartners samenwerken volgens hen steeds groter. Initiatieven als het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) werken aan kennis, tools en cases om de ontwikkeling van ketensamenwerking in Nederland te stimuleren. Van Buren: ‘Er is duidelijk behoefte om de stap te zetten naar verdere interne en externe ketensamenwerking en zo efficiënte, toekomstbestendige ketens te ontwikkelen. De NSCM had dit jaar 50 procent meer respondenten. Het SCELP-platform groeit hard. Dit zijn signalen dat het onderwerp leeft en dat mensen het potentieel willen benutten.’