Nationale Supply Chain Monitor over samenwerking van start

Deel drie van de Nationale Supply Chain Monitor van initiatiefnemer BLMC is onlangs van start gegaan en loopt nog tot september 2012. In oktober worden de uitkomsten verwerkt en vervolgens aan de markt gepresenteerd. Het derde en laatste van onderzoeksdeel is gericht op strategische samenwerking binnen en tussen supply chains.

Uit het eerste deel van de Nationale Supply Chain Monitor in 2011 bleek dat de BV Nederland nog een aanzienlijke stap te nemen heeft, wil het komen tot de optimale oriëntatie in het licht van supply chain integratie. Op dit gebied was de score gemiddeld 1,52 op een schaal tussen 0 en maximaal 3 voor de kwalificatie ‘toepassing op een gestructureerde wijze’.

De toepassing van gerichte kostentargets om supply chain processen te productkosten te evalueren scoort zeer laag in Nederland. Dat was een van de opvallende resultaten uit het tweede deel van de Nationale Supply Chain Monitor. ‘Bedrijven zijn nog onvoldoende bekend met het fenomeen should costing’, concludeert onderzoeker Jelle Vonck van BLMC. De overall score in het tweede onderzoeksdeel over supply chain design was met 1,58 net iets hoger dan in het eerste onderzoek over supply chain integratie.

Personeelsmanagement
In het derde deel toetsen de onderzoekers vijf onderdelen die onder het thema supply chain collaboration vallen waarmee in het kort de huidige status van ketensamenwerking tussen bedrijven zal worden geschetst.  De onderdelen betreffen het afstemmen van relaties, informatiedeling, prestatiemeting, personeelsmanagement en ten slotte om initiatieven voor continue en gezamenlijke ketenontwikkeling en innovatie.

Volgens initiatiefnemer BLMC, voor wie is het hoofddoel van dit onderzoek de algemene status van supply chain management in Nederland te bepalen, is dit laatste deel van de Nationale Supply Chain Monitor actueler dan ooit tevoren omdat hierin het onderdeel ‘personeelmanagement’ is verwerkt. Hiermee wordt gedoeld op selectie en ontwikkeling van personeel op zowel functiespecifieke competenties als het functioneren in team verband en bevordering van eigen initiatief.

‘Gestaag ontstaan inzichten binnen supply chain management dat ICT-oplossingen ondersteunend en niet leidend zijn, en dat mogelijk de rol, houding en het gedrag van mensen binnen de supply chain crucialer is dan tot nu toe werd aangenomen’, aldus BLMC.

Als basis voor de Nationale Supply Chain Monitor heeft BLMC gekozen voor een wetenschappelijk onderzoek dat Amerikaanse Universiteiten in Seattle en Provo in Utah hebben uitgevoerd in 2002 en 2007. In 2012 vindt een update van dit onderzoek plaats in de VS. Dan is een goede vergelijking te maken met de resultaten in Nederland. De resultaten van deel 1 en deel 2 zijn te downloaden via www.nationalesupplychainmonitor.nl

> Voor meer informatie of deelname aan de Nationale Supply Chain Monitor