Nadenken over logistieke strategie

Slimme logistieke verbeteringen vormen een continue stimulans voor groei. Optimale performance in logistieke netwerken begint volgens Caroz met het maken van de juiste strategische keuzes. De surprising facilitator – zoals het bedrijf zich noemt – ontwikkelde daarom Beyond C waarmee het bedrijven helpt inzicht te krijgen in hun logistieke prestaties en hoe ze deze kunnen verbeteren.

‘Een goed ingerichte logistieke organisatie voegt veel waarde toe. Zeker vanuit de supply chain-gedachte, waarbij ook buiten de eigen bedrijfsmuren wordt gekeken’, zegt Ruud Claessens, directeur van Caroz. ‘Wij denken graag samen met bedrijven na over de logistieke visie en hoe deze bijdraagt aan de concurrentiekracht van hun onderneming. Denk aan schaalvoordelen die worden behaald door samenwerking in logistieke netwerken, of aan slimme procesverbeteringen. We bepalen vervolgens gezamenlijk realistische doelstellingen en geven hier invulling aan met een afgestemde roadmap.’

Een onderdeel van Beyond C is een logistieke scan. Via interviews, workshops en data-analyses brengen de experts van Caroz de huidige logistieke inrichting en knelpunten overzichtelijk in kaart. ‘We presenteren onze bevindingen en dragen vervolgens haalbare verbeterslagen aan waarmee bedrijven zowel op korte- als lange termijn het verschil kunnen maken. Wij tonen dit objectief aan en creëren met onze aanpak ook het benodigde draagvlak binnen de betreffende organisatie’, aldus Claessens.

De analyse leidt tot een realistisch actieplan voor de komende jaren. Desgewenst kan Caroz ook de uitvoering ervan ondersteunen. ‘Soms zetten we analisten of juristen in en op een ander moment ondersteunen we klanten met experts op het gebied van projectmanagement of supply chain management. Voor expertise die we zelf niet in huis hebben, werken we samen met partners zoals Customs Support, Informore, Cape Group en GS1.’