MIT: innovaties in online shopping verkleinen voetafdruk retail

online shopping

E-commerce-omzetten vestigden de afgelopen decembermaand nieuwe records. Hoewel vaak anders wordt gedacht, zijn er volgens nieuw onderzoek van het MIT Real Estate Innovation Lab aan online shopping echter wel degelijk ook milieuvoordelen verbonden. 

Het MIT-rapport ‘Logistiek vastgoed en e-commerce verkleinen CO2-voetafdruk van retail’ belicht die milieuvoordelen van online shopping. Verwacht wordt dat de pakketleveringen de komende tien jaar wereldwijd met 80 procent zullen toenemen. Gecombineerd met continue innovaties als effectieve planning, verpakkingsinnovaties, slim vastgoed, overschakeling op elektrische voertuigen en kunstmatige intelligentie (AI) kan dit de duurzaamheid in de bedrijfsvoering volgens het MIT zelfs nog meer bevorderen. Zo wordt op basis van de vastgestelde uitstootgemiddelden geconcludeerd dat de verschuiving naar meer e-commerce circa 2,4 procent minder uitstoot per pakket oplevert.

Minder CO2-uitstoot door online shopping

De CO2-uitstoot van online shopping is volgens de studie gemiddeld 36 procent lager dan die van aankopen in de winkel. E-commerce was in meer dan 75 procent van de basisscenario-trials die MIT doorrekende de duurzamere optie. Voor elk scenario verwerkte het onderzoek 40.000 trials van een zogeheten Monte-Carlo-simulatie. Daarin werden diverse vormen van consumentengedrag gemodelleerd die samen belangrijke indicatoren vormen van de milieu-impact: aantal gekochte artikelen, afstand tot/van winkel en logistiek pand, aantal retouren en vervoersvorm. Naast het basisscenario werden elf andere scenario’s onderzocht die van invloed waren op aspecten van het consumentengedrag of de bedrijfsvoering van retailers.

Bundelen van leveringen

Het bundelen van leveringen op een ‘circulaire route’ verlaagt volgens MIT de transportgerelateerde uitstoot met bijna 90 procent. Transport is de grootste bron van CO2-uitstoot van in-store aankopen en veroorzaakt 2,5 keer méér CO2-emissies dan e-commerce-verpakkingen, die de grootste uitstootbijdrage van online aankopen vormen. In het geval van direct-to-home-levering kan een volledig beladen standaard bestelwagen meer dan honderd afzonderlijke autoritten vervangen. Orderconsolidatie en netwerkoptimalisatie kunnen bovendien de kosten voor e-commercebedrijven verlagen.

Goederenopslag bij eindconsument

Direct-to-home-levering vanuit stedelijke fulfilmentcentra kan volgens de studie ook sterk bijdragen aan terugdringing van de uitstoot. Uitgebouwde logistieke netwerken die goederen leveren vanuit stedelijke fulfilmentcentra dicht bij de consument (in plaats van complexen op het platteland rond steden) kunnen besparingen opleveren van wel 50 procent op vervoersgerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Ook verminderen ze de algehele voetafdruk per pakket met gemiddeld 10 procent. Opslag van goederen zo dicht mogelijk bij de eindconsument beperkt de bezorgafstand en verkeersopstoppingen. Dit zorgt volgens MIT voor betere levertijden en lagere kosten dankzij een maximale benutting van het bestelwagenpark.