Mindmap voor voorraadmanagement

Voorraden vormen een substantieel onderdeel van het benodigde werkkapitaal bij bedrijven. In een onzekere economie is het noodzakelijk het werkkapitaal dat vastzit in voorraden te verlagen. Maar het management van voorraden is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Supply Chain Magazine heeft samen met Slimstock een mindmap over voorraadmanagement ontwikkeld met een praktische routebeschrijving langs relevante aspecten met de nodige waarschuwingsborden.

Mindmap manual:

Verlaging werkkapitaal:

In de economische crisis van 2008 en 2009 was het voor bedrijven zeer moeilijk om geld te lenen bij banken, die het zelf ook moeilijk hadden of zelfs omvielen. Het credo in een onzekere economische tijd luidt dan ook ‘cash is king’. Een van de manieren om die cash vrij te maken is het verlagen van werkkapitaal, onder meer door het terugbrengen van de voorraad. Veel bedrijven hebben tijdens de crisis vrij rigoureus voorraden verlaagd, soms wel te veel waardoor bij het aantrekken van de economie in 2010 er voorraadtekorten in noodzakelijke grondstoffen waren. Op het dieptepunt van de recessie stond voorraadoptimalisatie in 2009 op de eerste plaats van supply chain projecten.

Langere supply chains:

De afgelopen jaren hebben bedrijven steeds meer hun productie verplaatst naar en uitbesteed in het Verre Oosten, waardoor supply chains langer zijn geworden. Bedrijven moeten hun voorraden veel beter managen en de vraag beter voorspellen. Effectief voorraadmanagement stond in een wereldwijd onderzoek van adviesbureau PRTM in 2010 met 69 procent bovenaan de aandachtsgebieden om supply chain risico’s te managen.

Toenemende concurrentie:

Door de globalisering en transparantie is de concurrentie wereldwijd toegenomen. Met de bijkomende hogere klanteisen is de margedruk bij bedrijven ook enorm toegenomen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat bedrijven scherper onderhandelen bij hun toeleveranciers over de kwaliteit van leveren en de gevolgschade zoals niet kunnen leveren of
aanhouden van hogere voorraden ter compensatie van lage leverbetrouwbaarheid.

 

Download: