Mindmap voor Supply Chain Risk Management

Mindmap voor Supply Chain Risk Management

Als gevolg van de globalisering komen verstoringen, zoals natuurrampen en epidemieën, ergens in de supply chain steeds vaker voor. Deze calamiteiten brengen ingrijpende consequenties met zich mee en hebben soms langdurige impact. De supply chains van bedrijven moeten voorbereid zijn op dergelijke risico’s. Supply Chain Magazine heeft een mindmap over supply chain risicomanagement gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden en hierbij gebruikgemaakt van het onderzoek dat adviesbureau PwC in samenwerking met MIT Forum in Boston heeft uitgevoerd in 2013.

 

Mindmap Manual

Doordat supply chains steeds meer een wereldwijd karakter hebben, neemt de kans op calamiteiten navenant toe. Deze gevaren bestaan uit natuurrampen, maar ook financiële volatiliteit, infrastructurele verstoringen, politieke instabiliteit en risico’s door menselijk toedoen. Naast deze bekende gevaren bestaan er ook nog onbekende risico’s. Volgens het onderzoek van PwC is het noodzakelijk dat bedrijven voorbereid moeten zijn op mogelijke risico’s: Plan.

De impact van risico’s in de supply chain op een bedrijf is vrij breed. In financiële zin moeten bedrijven kijken voor welke mogelijke calamiteiten zij zich willen verzekeren. Voor beperken van reputatieschade en verdere voorvallen moeten bedrijven plannen voor terugroepacties en pr-campagnes maken. Een gevolg van de risico’s is een toename van regels. Een analyse van de impact van wereldwijde risico’s geeft inzicht in de mogelijke consequenties voor een bedrijf. Deze moet worden vertaald in de implicaties voor de supply chains: Do.

De supply chain-risico’s vertalen zich in een betere vereiste planning en meer druk op de zekerheid van aanvoer. Volatiliteit in de productie en onrust in distributie zijn zeker de mogelijke gevolgen van verstoringen stroomopwaarts in de supply chain. De afhankelijkheid van IT is niet alleen een operationeel risico, maar is ook cruciaal in het overzicht en de follow-up van calamiteiten. De analyse van de implicaties en de operationele knelpunten in de supply chain moet nauwkeurig worden uitgevoerd: Check.

Er zijn verschillende typen oplossingen voor het mitigeren van risico’s in de supply chain. Zichtbaarheid in de keten levert bedrijven een goede bewaking van mogelijk gevaren. Een inzicht in oorzaken en gevolgen is te verkrijgen door verschil- lende scenario’s te ontwikkelen of War Games te doen. Bedrijven kunnen op verschillende manieren flexibiliteit en buffers creëren om de gevolgen verstoringen op te vangen. Ook samenwerking in de supply chain biedt mogelijk oplossingen. Het aanscherpen van controle kan noodzakeijk zijn. Met deze voorzorgsmaatregelen moeten bedrijven beter voorbereid zijn om juist te kunnen handelen bij uiteenlopende calamiteiten in de supply chain: Act.