Mindmap voor Supply Chain Organisatie 2.0

De Griekse filosoof Heraclitus zei het 1500 jaar geleden al: ‘Niets duurt voort behalve verandering’. Dat geldt zeker voor de supply chain. Na het samenvoegen van ’losse afdelingen’ in supply chain management 1.0 is het nu tijd voor de versie 2.0, waarin de mens en samenwerking tussen alle betrokken mensen centraal staat. Supply Chain Magazine en BLMC hebben een mindmap gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap Manual

Continue verandering:

Omgevingen waarin organisaties opereren, veranderen sneller dan ooit te voren. Helden van nu zijn de verliezers van morgen en andersom. De enige zekerheid voor mens en organisatie is de zekerheid van de continue verandering. Ongeacht de markt waarin organisaties opereren, is het onderscheidend vermogen op product- of dienstenniveau vaak tot nul gereduceerd met als gevolg felle prijsconcurrentie. Organisaties voeren supply chain management in met als doel het creëren van meer klantwaarde, een beter bedrijfsresultaat, de concurrentie voor te blijven, kortom zich continu aan te passen aan de markt en te overleven.

Integrale keten:

Na ‘supply chain management 1.0’, is het tijd voor een fundamentele stap vooruit: ‘supply chain management 2.0’.  Ging supply chain management 1.0 nog vooral om het samenvoegen van meerdere losstaande afdelingen zoals inkoop, productie en logistiek onder één regisseur, gaat supply chain management 2.0 over echte samenwerking tussen afdelingen, over samenwerking tussen alle betrokken in de keten. En dus gaat het vooral om mensen. Om het delen van informatie door die mensen. Om vertrouwen in elkaar. En ondanks dat de markt vraagt om innovaties van organisaties en het dus eigenlijk voor die organisaties gaat om een strijd op leven en dood, komt de verdere ontwikkeling van ketenmanagement maar mondjesmaat van de grond.

Mens centraal:

De mens is de zwakke schakel bij iedere verandering, dus ook bij de invoer van supply chain management.  Erken dat ICT ondersteunend en niet leidend is. De mens moet centraal komen te staan bij de aanpak, ken de mens en zijn gedrag bij veranderingen, stuur op houding en gedrag, zet zingeving voor de mens en niet missie en doelstellingen van de organisatie centraal, kies voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’ mensen, stel teams opnieuw samen op basis van onderlinge klik en niet op basis van functies, beloon samenwerking op alle niveaus in de keten. Dit alles vraagt om leiderschap, inspirerend leiderschap, inspirerend supply chain leiderschap.

Download: