Mindmap voor Order Management 2017

Overzicht mindmaps Supply Chain Magazine

Wereldwijde concurrentie dwingt bedrijven binnengehaalde orders optimaal te managen. Supply chain execution-software kan de noodzakelijke afstemming tussen de verschillende systemen in het netwerk coördineren. Supply Chain Media heeft met MPO, leverancier van supply chain-software, een mindmap over innovatief ordermanagement gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap Manual

Wereldwijde concurrentie

Er is steeds meer sprake van wereldwijde concurrentie dankzij de globalisering, waarin nieuwe markten opkomen, internet de economie opent en rollen van spelers veranderen. Klanten, zowel consumenten als zakelijke afnemers, worden steeds veeleisender. Tegelijkertijd nemen risico’s in wereldwijde business alleen maar toe door onverwachte regulering, kwetsbaarheid van merken en veranderende belastingen. Bedrijven in wereldwijde concurrentie moeten niet alleen klantorders winnen, maar de orders ook optimaal afhandelen. Omgaan met wereldwijde concurrentie vergt een plan voor de supply chain: Plan.

Supply chain-uitdagingen

De wereldwijde concurrentie heeft een veelzijdige impact op bedrijven. Klanten eisen gedifferentieerde service levels in termen van levertijden, verkoopkanalen, statusinzicht en specifieke instructies. Supply chains worden complexer met frequente veranderingen, tijdelijke of structurele, met steeds vaker logistieke outsoucing en roep om integraal transportmanagement. De processen in de keten zijn nog vaak zeer gefragmenteerd, net als de gebrekkige integratie van de verschillende IT-systemen. Op basis van de supply chain-uitdagingen kan de vertaling naar order management worden gemaakt: Do.

Flexibele integrale ordersturing

De oplossing voor deze supply chain-uitdagingen ligt in de optimalisatie van de logistieke ketenuitvoering over partijen. Innovatief order management realiseert tegelijkertijd de integrale aansturing ten behoeve van lagere kosten en de grotere flexibiliteit ten behoeve van betere klantenservice. Alle stadia in de levenscyclus van operationele orders worden geoptimaliseerd door een Order Management System voor planning, uitvoering, financiën en rapportage dat gekoppeld is aan ERP, WMS en TMS. De invoering van flexibele integrale ordersturing zal leiden tot verbeterde logistieke ketenprestaties: Check.

Superieure ketenprestaties

Een flexibel en geïntegreerd Order Management System tussen de verschillende interne en externe ERP-, WMS- en TMS-systemen zorgt voor concurrentievoordelen. Agility is de verbeterde flexibiliteit om individuele orders te optimaliseren en continu bij te sturen. Velocity is de versnelling van de processen in de front/backoffice, fysieke uitvoering en financiële afhandeling. Efficiency is het bereiken van lagere ketenkosten, zowel monetaire kosten als non-monetaire zoals milieu-impact. Compliancy is de verzekering dat regels gerespecteerd worden en risico’s worden verminderd. Door optimalisatie van de operationele ketenprocessen kunnen bedrijven wereldwijd concurreren: Act.

Download: Mindmap Order Management 2017