Mindmap voor Europese Operations Footprint

De tijden om als bedrijf vanuit een centraal distributiecentrum de Europese markt te (kunnen) bedienen, zijn voorbij. Daarvoor is de markt te groot geworden, zeker met de huidige Oost-Europese groei en uitbreiding. Een heroriëntatie is noodzakelijk. Moeten er satelliet-dc’s komen? Nieuwe netwerken opgezet? Supply Chain Magazine heeft met Goodman en Riverland een mindmap gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap manual

De eerste 2 stappen, Business Strategy & Footprint Design, zijn ook meteen de moeilijkste in het totale proces. Op basis van verkoopstrategieën en richtlijnen van de onderneming een supply chainstrategie ontwikkelen die ook nog eens rekening houdt met risk management. Veel stakeholders en evenvele meningen.

Gebaseerd op de strategie kan dan pas de footprint worden bepaald waarin het netwerk vormt krijgt met belangrijke keuzemomenten aangaande aantal vestigingen, locaties, modaliteiten en wijze van financiering. Belangrijke afweging daarbij is of we bepaalde aspecten zelf doen of uitbesteden, waarbij vaker alle aspecten tegen het voetlicht gehouden worden van (contract)manufacturing tot en met huisvesting en arbeid.

Gelukkig zijn deze 2 stappen iets wat niet elke onderneming elk jaar zal doen, aangezien dit een intensief proces is waarbij een duidelijke langetermijnvisie noodzakelijk is. Daarnaast is het wel belangrijk dat regelmatig bekeken wordt of de voorgestelde netwerkoplossing inderdaad voldoende matcht met de vraagontwikkeling in de markt.

In stap 3, Develop, zullen echter een aantal beslissingen genomen moeten worden die de onderneming voor een aantal jaren zal binden aan bijvoorbeeld financiële verplichtingen (capex en opex!), partners of vastgoed. Het is van belang goed vast te leggen wat de eisen/verwachtingen zijn van de onderneming en op basis van dit Program of Requirements de realisatiefase in te gaan. Hierbij komt ook wet- en regelgeving om de hoek kijken die soms niet altijd even gunstig uitpakt. Goed en professioneel projectmanagement is daarom cruciaal in deze stap.

In stap 4, Managen, kan de onderneming vervolgens binnen de gerealiseerde oplossingen continue verbeterstappen doorvoeren op het gebied van procesverbetering, onderhoud, energiebesparingen en klantverwachtingen. Deze stap kan een aantal jaren duren, totdat de kloof tussen bestaande EUfootprint en de bedrijfsstrategie te groot worden; we zijn dan weer bij stap 1.

Makers mindmap:

Download: