Mindmap voor End-to-End Supply Chain Traceability

Mindmap voor End-to-EndSupply chains worden steeds meer internationaal, fijnmaziger en hierdoor complexer. Het kunnen traceren van goederen door de hele keten heen is noodzakelijk om de veeleisende klanten goed te bedienen en grip te krijgen op de supply chain. Dit creëert grote supply chain-uitdagingen. Supply Chain Magazine heeft met Zetes,specialist in supply chain-oplossingen en leverancier van automatische identificatie en mobiele oplossingen, een mindmap over End-to-End Supply Chain Traceability gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

 

Mindmap Manual

Consumenten zijn wereldwijd steeds veeleisender geworden, vooral door de opkomst van social media en het aankopen via internet. Globalisering, toenemende regelgeving en de roep om meer duurzaamheid maken supply chain management steeds complexer. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals 3D printing, RFID, cloud computing, smart watches en glass-technologie, creëren tegelijkertijd onduidelijkheid en mogelijk- heden. Voor volledige traceerbaarheid van goederen moeten bedrijven de gehele supply chain en de contactpunten in kaart brengen: Plan.

De trends hebben een uiteenlopende impact op de verschillende afdelingen binnen bedrijven. Marketing en Sales willen nee-verkoop vermijden en klantloyaliteit verhogen. Kosten besparen en cashflow verbeteren blijven belangrijke aandachtspunten. Informatie delen in de verschillende supply chains is absoluut noodzakelijk; hiervoor is management van IT cruciaal. Het managen van een efficiënte personeelsbezetting op verschillende locaties is voor HR een grote uitdaging. Deze eisen aan afdelingen dwingt bedrijven tot actieplannen: Do.

De uitdagingen voor de supply chain- afdeling zijn divers. De complexiteit van verpakkingen neemt steeds verder toe. Er ontstaat onduidelijkheid over de exacte locatie van goederen. De goede- renstroom is vaak niet waterdicht. En er dreigt een wildgroei aan verschillende logistieke IT-systemen, die allemaal aan elkaar moeten worden gekoppeld. Deze uitdagingen vereisen een gestructu-eerde analyse van de opeenvolgende controlepunten in de supply chain voor juiste levering: Check.

De oplossingen voor het traceren van goederen in de supply chain bevinden zich op verschillende terreinen. De identificatie van verpakkingen door de keten garandeert onder andere compliance. Het bewijs van levering en Dock Door Control, oftewel ingaande en uitgaande automatische registratie van goederen, zijn tegenwoordig sluitend te maken door real-time datacommunicatie. Technologie biedt nu slimme oplossin- gen die toepasbaar zijn in het logistieke proces, van distributiecentrum tot en met de winkel. Het toepassen van een IT- platform in de cloud zorgt voor eenheid, toegankelijkheid en beheer met de moge-lijkheid tot het ontwikkelen van apps. Met deze oplossingen voor end-to-end traceerbaarheid kunnen bedrijven inspelen op de wereldwijde trends: Act.

Download: