Mindmap voor de medtech supply chains

De medische markt is een interessante markt voor leveranciers van medische apparatuur nu de bevolking snel vergrijst en nieuwe markten opkomen. Daar staan strengere wet- en regelgeving en toenemende druk op zorggerelateerde (overheids)uitgaven tegenover.  Supply Chain Magazine heeft met logistiek dienstverlener DSV Solutions een mindmap voor de supply chain van medische apparatuur gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap Manual

De medische markt verandert in rap tempo met een snel vergrijzende bevolking en een substantiële toename van de gemiddelde levensverwachting. Ook het aantal chronische ziektes en het genezingspercentage daarvan nemen toe. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe en opkomende afzetmarkten voor producenten van medische apparatuur en zien nieuwe technologieën het levenslicht zoals 3D-printing. Tegenover deze kansen staan strengere wet- en regelgeving en de druk op zorggerelateerde (overheids)uitgaven. Producenten van medische technologie (medtech) moeten een duidelijke strategie kiezen: plan

De veranderende zorgmarkt raakt medtech-producenten op verschillende manieren. Financiering moet steeds scherper gebeuren, bijvoorbeeld vanwege  de regel dat omzet pas bij ingebruikname van medische apparatuur als dusdanig mag worden erkend. Er ontstaat een commerciële mist door groeikansen, nieuwe concurrenten, eigen productontwikkeling en toegevoegde diensten. De supply chain wordt steeds complexer met toenemende kosten, steeds veeleisender klanten en strikt opgelegde richtlijnen. De afhankelijkheid van IT-systemen neemt hierbij toe en  vormt een risico en een mogelijke kans. Medtech-producenten zijn gedwongen een strategisch plan uit te voeren: do

De uitdagingen voor de supply chains van medtech-producenten zijn aanzienlijk. De end-to-end supply chain moet in alle schakels van productie tot en met aftersalesondersteuning onder controle zijn. Een flexibel netwerkontwerp is een vereiste om tegemoet te komen aan de uiteenlopende klanteisen, waaronder een toenemende behoefte aan waardetoevoegende diensten, en regelgeving. Voorraadmanagement en zicht in de keten vormen strategische aandachtspunten om het werkkapitaal minimaal te houden bij een vereist serviceniveau. De uitdagingen voor de supply chain voor medtech-producenten moeten duidelijk in kaart zijn gebracht: Check

De oplossingen voor de supply chains van medische apparatuur bevinden zich op drie terreinen: de ziekenhuizen, de leveranciers en informatiemanagement. Verbetering van ziekenhuislogistiek, logistieke uitbesteding en verbetering van inkoop kunnen substantiële resultaten opleveren. Zowel groothandels als producenten kunnen competitieve verbeteringen in de supply chain realiseren, bijvoorbeeld door toepassing van  uitgeleende medische kits of voorraden in consignatie. Toepassing van barcodes en tracking devices voorkomt onnodige verspilling. Structurele verbeteringen in de supply chains van medtech-producenten kan hen een concurrentievoordeel in de snel veranderende markt opleveren: act

 

Download: