Mindmap Supply Chain Director 2020

De snel veranderende wereld dwingt bedrijven zich voortdurend aan te passen. Dit vergt niet alleen een andere houding, met meer flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie en haar medewerkers. Om te voldoen aan de wijzigingen in behoeften van klanten nu en in de toekomst is ook een supply chain-architect nodig. Supply Chain Magazine en BLMC Recruitment & Interim Management hebben daarom een mindmap voor de Supply Chain Director 2020 ontwikkeld met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap manual

Het bedrijfsleven is onderhevig aan grote en snelle veranderingen. Demografische veranderingen zoals vergrijzing en sociale kenteringen, waaronder de deeleconomie, zijn hier onder andere debet aan. In veel industrieën betekent dit een toenemende concurrentie, soms uit totaal onverwachte hoek: denk aan Uber, Airbnb, HelloFresh en Picnic. Nieuwe technologieën als 3D printing, Internet of Things en sociale media brengen een golf van digitale disruptie teweeg. Bedrijven moeten zich anders inrichten om voorbereid te zijn op disrupties of om deze te veroorzaken: Plan

Deze snelle veranderingen hebben een enorme impact op bedrijven. De missie van een bedrijf moet helder zijn op elk niveau van de organisatie. Het bestaansrecht, de ‘Why-vraag’, neemt in belang steeds meer toe; klanten willen weten waarom een bedrijf opereert. Processen (‘How’) en vooral producten en diensten (‘What’) worden relatief minder belangrijk, omdat deze steeds minder onderscheidend zijn. Dit vergt een andere houding met meer flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie, vooral ook op individueel niveau. Bedrijven moeten in actie komen om te overleven: Do

Deze vereiste wendbaarheid heeft directe gevolgen voor de functie-eisen aan de supply chain-directeur. Deze moet zijn of haar rol meer dan ooit legitimeren door zich te manifesteren als bruggenbouwer, intern richting andere afdelingen waaronder commercie en financiën en extern met ketenpartners. Dit vereist een andere manier van denken en ook andere competenties, vooral op gebied van communicatie. De juiste persoon in de cruciale rol van supply chain-directeur kan de noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid realiseren: Execute

Een supply chain-architect begrijpt de vertaling van de klantbehoefte volgens de bedrijfsstrategie in een waardepropositie met een bijbehorend supply chain-ontwerp en bijbehorende Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) per keten. Een essentiële voorwaarde is dat functies van planning, inkoop, productie, logistiek en service onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen. De supply chain-directeur beschikt over de benodigde visie, ervaring en kennis en weet de juiste leiderschapsstijlen te hanteren. Deze persoon kan ervoor zorgen dat zijn of haar bedrijf staande blijft in het snel veranderende  bedrijfsleven of zelfs voor een disruptie zorgt: Review

Download: Mindmap Supply Chain Director 2020