Mindmap Strategische Transportoptimalisatie

Steeds meer ontstaat het besef dat transport een grote invloed kan hebben op zowel de klanttevredenheid alsook op kostenpatronen, flexibiliteit en duurzaamheid. En transportoptimalisatie biedt unieke kansen om juist op die punten vernieuwingen door te voeren. Supply Chain Magazine heeft met Ortec, dat wereldwijd actief is, een mindmap gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap manual

Belangrijke markttrends hebben een directe relatie met transport, zoals brandstofprijzen en toenemende klanteisen. Maar ook vergrijzing en strengere wetgeving spelen hierin een rol. De eerste stap van de mindmap bepaalt de externe triggers voor transportoptimalisatie en maakt het strategische belang van transport duidelijk. De trends dwingen bedrijven tot handelen:

Plan.

De tweede stap van de map geeft de impact van de markttrends op transportkenmerken voor een bedrijf weer. Welk plan maakt het bedrijf voor het omgaan met deze trends? De branche, het type product en de karakteristieken van de vraag en van de supply chain stellen specifieke eisen, voorkeuren en randvoorwaarden vanuit het eigen bedrijf aan transport. Nadat deze eisen in kaart zijn gebracht, kan een bedrijf overgaan tot de eigenlijke uitvoering van de transportplanning:

Do.

Op basis van de eerste twee stappen kiest een bedrijf in stap 3 optimalisatieconcepten voor transport. Software voor transportplanning kan meerdere concepten (zoals crossdocking en direct store delivery) en ook meerdere optimalisatierondes (zoals planning van routes, medewerkers, materieel, belading en routes) naast en na elkaar doorrekenen, inclusief de whatif-analyses. Hierdoor ontstaan ook unieke nieuwe inzichten met vaak onverwacht grote besparingen danwel onverwachte kansen om zaken te combineren of anders aan te pakken. Deze berekening zijn ook verder te verfijnen, wat besparingen tot soms meer dan dertig procent van de transportkosten oplevert zonder dat dit ten koste gaat van behaalde servicelevels. Met de keuze van het concept kan het bedrijf over naar de implementatie:

Check.

In stap 4 vindt de daadwerkelijke implementatie van de transportoptimalisatie plaats op basis van alle keuzes uit de voorgaande stappen. Dit kan optimalisatie op strategisch, tactisch, operationeel en zelf real-time-niveau zijn. De meest bekende resultaten zijn hogere opbrengsten, lagere kosten, betere managementbeslissingen, hogere klant- en medewerkerstevredenheid en een meer duurzame samenleving. Met de juiste planningstools kan een bedrijf de markt beter bedienen:

Act.

Download: