Mindmap Automotive Supply Chains 4.0

Mindmap Automotive Supply Chains 4.0

De supply chain in de automotive-sector is een grote, complexe operatie die verfijnde managementtechnieken, gedegen expertise in informatietechnologie en nauwgezette coördinatie vereist. Logistiek dienstverlener DSV en Supply Chain Media hebben de mindmap: automotive supply chains gecreëerd, inclusief handige routebeschrijving en voor gevaren waarschuwende verkeersborden.

TRENDS

De huidige staat van de automobielmarkt kan worden gekarakteriseerd door toenemend aangescherpte ontwerpvoorschriften. Enerzijds om de CO2-uitstoot te verminderen, anderzijds om te voldoen aan de consumentenverwachting op het gebied van (semi-)automatische besturing, hetgeen de laatste vijf decennia bijna als vanzelfsprekend leek.

Automotive-fabrikanten zullen een leidende rol op zich moeten nemen in het Internet of Things (IoT) als zij de grote voordelen van de toenemende connectiviteit voor autobezitters willen verzilveren. Traditionele offshorestrategieën zullen worden uitgedaagd door politieke ontwikkelingen zoals Brexit, de Russische boycot, TIPP/TIP en de situatie in Noord-Afrika.

IMPACT

Automobielfabrikanten zullen hun R&D moeten opvoeren om gelijke tred te houden met de concurrentie, in het bijzonder op het terrein van elektronische voertuigen en autonome functionaliteiten. We zullen modulaire en sneller op de markt gebrachte uitgaves van nieuwe autoseries die continu kunnen worden geüpdatet en geüpgraded zien. Traditionele dealerrelaties zullen worden uitgedaagd door de dalende waarde die hun netwerk toevoegt aan het aanschaf- en onderhoudsproces. In zijn algemeenheid zal de kloof tussen de mechanische en digitale/elektronische kwaliteiten van automobielfabrikanten sterk verschuiven richting de laatste.

UITDAGINGEN

De doorslaggevende kenmerken van nieuwe automodellen zullen meer en meer worden bepaald door innovaties in software in plaats van mechanische functies, en de mate van technologische verandering is oneindig veel sneller dan de mechanische; nieuwe benaderingen in Life Cycle Management zullen noodzakelijk zijn. Just-in-time en just-in-sequence-capaciteiten moeten verder worden ontwikkeld en geoptimaliseerd om dit aan te kunnen. De complexiteit van de retourlogistiek zal toenemen door het toenemende gebruik van kanalen door nieuwe fabrikanten die direct aan de consument leveren.

OPLOSSINGEN

Traditionele automotive-fabrikanten kunnen een grote variëteit aan samenwerkingsverbanden, gezamenlijke ondernemingen met of overnames van technologieproviders, tegemoet zien. Toenemende achterwaartse integratie in de supply chain met bijvoorbeeld serviceproviders zal een voorwaarde zijn om de voorraadrotatie en voorraadniveaus op peil te houden om rendabel snel veranderende series en modellen te maken. Het 3D-printen van langzaam roterende reserveonderdelen zal sommige aftermarket-kosten verlagen. Massale toepassing van identificatietechnologie zal uiteindelijk leiden tot volledige supply chain visibility.

Download: Mindmap Automotive Supply Chains 4.0