Minder voorraad, minder diefstal

Slimmer voorraadbeheer is één van de middelen waarmee Nederlandse winkeliers rondtrekkende dievenbendes buiten de deur willen houden. Door bij voorbaat hun buit te beperken, zouden zij sneller afzien van inbraak. Dat meldt het AD op 28 februari 2012.

Politie, justitie en Detailhandel Nederland kwamen schriftelijk overeen hun strijd tegen rondtrekkende dievenbendes te intensiveren. Die leveren nu alleen de Nederlandse winkelier al een jaarlijkse schadepost op van 250 miljoen euro.

Landelijk opererende winkelketens beschikken vaak over beeldmateriaal en gegevens van de mobiele misdaadgroepen, die voor de politie van onschatbare waarde zijn. Omgekeerd maken politie en justitie extra mankracht vrij voor de aanhouding en vervolging van bendes en kunnen zij hen over de grens de pas afsnijden door internationale samenwerking.

Door bij te houden welke winkels en artikelen in trek zijn, hopen politie, justitie en de winkeliers patronen in kaart te brengen en de misdaad voor te zijn. De voor drie jaar geldende speciale samenwerking zou ook moeten leiden tot beperking van het aantal autodiefstallen en ‘gewone’ inbraken.