Minder Mini’s uit Limburg na stakingen VDL Nedcar

De Duitse BMW Groep heeft zijn order bij autofabriek VDL Nedcar naar beneden bijgesteld. Er zullen daardoor in Limburg duizenden Mini’s minder geproduceerd worden. Tientallen arbeidsplaatsen komen hierdoor op de tocht te staan, bericht het FD in artikelen op 9 en 11 januari 2016.

BMW toont zich verontrust over de voortdurende stakingen bij NedCar. De vakbonden legden de afgelopen maanden tot vier keer toe de productie stil om zo een nieuwe cao in de grootmetaal af te dwingen. BMW vreest nu dat VDL Nedcar de afgesproken productie-aantallen van de driedeurs Mini Hatch niet kan waarmaken.

Op een reguliere werkdag komen er in Born enkele honderden auto’s van de lopende band; de nieuwe Mini Cabrio, die exclusief in Limburg wordt geproduceerd, en de driedeurs Hatch, die ook in Oxford wordt gemaakt. BMW zou nu een deel van de productie van de Mini Hatch naar Oxford willen overhevelen.

Misstanden

De problemen bij VDL Nedcar zijn tweeledig, signaleert het FD. Enerzijds fungeert het bedrijf als pion in het al maanden durende cao-conflict tussen werkgeversorganisatie FME en de vakbonden. Tegelijk signaleren bonden en ondernemingsraad een aantal misstanden bij de autofabrikant: te lange werkdagen, veel weekendwerk, een te hoge werkdruk en doorgeschoten flexibilisering.

De bonden en de or zijn van mening dat VDL Nedcar ook beter had moeten inspelen op het behalen van de geplande productie-aantallen voor BMW. De autofabrikant kondigde weliswaar recent nog aan tweehonderd nieuwe werknemers aan te willen trekken, maar die actie kwam volgens beide partijen rijkelijk laat.

Blikvanger

Volgens VDL-directeur Jan Mooren begonnen de problemen pas toen de bonden de autofabrikant tot blikvanger van de cao-acties maakten. Door de stakingen moet het bedrijf nu een nog groter beroep doen op de flexibiliteit. ‘De verloren gegane productie moet worden ingehaald. De productieplanning voor BMW is tot op de dag nauwkeurig vastgesteld. We moeten onze verplichtingen naar de klant nakomen. Dat is ons enige bestaansrecht.’

Mooren wijst er in het FD ook nog eens op hoe blij de vakbonden eind 2012 waren toen VDL Groep de Limburgse autofabriek overnam en behoedde voor een faillissement. In totaal vijftienhonderd arbeidsplaatsen bleven daardoor behouden. In de jaren daarna kwamen er bovendien nog eens duizend extra banen bij.