Minder logistieke banen uit buitenlandse investeringen

Daar waar investeringen van Amerikaanse bedrijven voor een gestage groei van het aantal banen in Nederland zorgen, leveren buitenlandse transport- en distributiebedrijven juist mínder nieuwe banen op. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van IBM-Plant Location International (PLI).

 Het FD van 29 augustus 2016 meldt dat ons land er vooral in slaagt om buitenlandse investeringen van bedrijven uit de VS aan te trekken. Het aantal banen dat op die manier gecreëerd wordt, is sinds 2010 verdubbeld.

IBM-PLI, de tak van IBM Global Business Services die bedrijven adviseert over de juiste vestigingslocatie, maakte deze cijfers openbaar in een rapport van onderzoek- en adviesbureau Technopolis.

Tweeduizend banen

De Amerikaanse bedrijvigheid resulteerde tussen 2010 en 2014 in circa tweeduizend nieuwe banen. Ook Duitse, Chinese, Britse en Indiase bedrijven weten ons land te vinden, maar het aantal nieuwe banen dat dat oplevert, schommelt nogal.

Dat buitenlandse transport- en distributiebedrijven minder nieuwe banen opleveren, wordt opmerkelijk genoemd. Wel is Nederland al sinds 2005 erg populair als locatie voor een nieuw hoofdkantoor, fabriek of verkoop- en dienstencentrum.