Metrokaart consultancy: Toename strategisch supply chain advies

Nederland zet steeds meer adviesbureaus in voor strategische supply chain-projecten. Dat blijkt uit de tweede opeenvolgende inventarisatie van adviesbureaus op gebied van supply chain management in Nederland door Supply Chain Magazine. De redactie heeft deze consultancies gevraagd naar aantal gerealiseerde supply chain-projecten per specifiek deelgebied in de afgelopen twee jaar en de omzetverdeling.

Op basis van de ingevulde formulieren is een tweede versie van de SCM Consultancy metrokaart ontworpen. Wat opvalt, is dat er beduidend meer adviesbureaus projecten op gebied van supply chain-netwerkontwerp hebben uitgevoerd. Dit jaar genereerden 25 consultancies minimaal vijftien procent van hun omzet op dit terrein; vorig jaar haalden 17 bedrijven dit percentage. Gezien de toenemende complexiteit van wereldwijde supply chains en de sterkere volatiliteit in klantvraag en grondstoffenaanbod is het verklaarbaar dat bedrijven meer en meer het ontwerp van hun netwerk heroverwegen.

Professor David Simchi-Levi van Massachusetts Institute of Technology in Boston heeft in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat bedrijven frequenter een onderzoek naar hun supply chain-netwerk moeten uitvoeren. Nu blijkt dat het openen en sluiten van fabrieken en distributiecentra gemiddeld elke drie jaar financieel gezien verstandig is, terwijl een decennium geleden de periode tussen herontwerp en herstructurering van het netwerk gemiddeld vijf jaar was. Dit verklaart waarom meer bedrijven de afgelopen tijd hun supply chain-netwerk kritisch onder de loep nemen, veelal met hulp van adviesbureaus. In vergelijking met de markt van supply chain-software vinden relatief weinig overnames plaats in de advieswereld.

Dit is begrijpelijk aangezien softwareleveranciers langlopende klanten hebben met een doorlopende omzetstroom aan licenties. Consultancies hebben voortdurend te maken met een onzekere pijplijn van toekomstige adviesprojecten. In dit licht is het opvallend dat accountancy en adviesbureau PwC dit jaar het wereldwijd opererende PRTM Management Consultants, S&V Management Consultants (B.) en TruEconomy Consulting (NL) heeft overgenomen. Blijkbaar ziet PwC een toenemende vraag naar supply chain consultancy vanuit directies bij klanten.

Een trend in de wereld van supply chain-advies is alliantievorming op gebied van interim-management. Zo is adviesbureau Involvation een samenwerking aangegaan met Inspired-Search en hebben ze Inspired-Professionals opgericht voor het plaatsen van interimmers op projectmatige opdrachten in plaats van tijdelijke vervulling van vacatures. BLMC heeft recentelijk de Bcademy opgericht om interim-managers op te leiden en aan zich te binden. Softwareleverancier Slimstock en Walther Ploos van Amstel (Vrije Universiteit van Amsterdam en TNO Mobiliteit) hebben samen Slimstock Professionals opgericht om interimmanagers in te zetten bij bedrijven voor planning, inkoop en voorraadbeheer.

>Download de SCM consultancy metrokaart NL 2.0 (pdf)