Menselijke factor sleutel tot succes logistieke samenwerking

Ondernemers in de logistieke sector die het belang van menselijke kwaliteiten op de juiste waarde schatten, zijn beter in staat de samenwerking met partners naar een hoger niveau te tillen. Dat blijkt uit het derde deel van het onderzoeksrapport ‘Logistieke waarde creëer je samen’ van ABN AMRO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursorganisatie FENEX.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, maar het zijn mensen die de verbindende factor zijn. ‘Keer op keer blijkt de menselijke factor bepalend te zijn voor het slagen of mislukken van samenwerkingsverbanden. In het proces van een samenwerkingsverband wordt een groot beroep gedaan op het empathisch vermogen van de ondernemer’, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistiek van ABN AMRO.

Het zijn de medewerkers die invulling geven aan de wijze waarop de samenwerking wordt uitgevoerd. Het belang van sociale factoren wordt in de logistieke sector echter vaak onderschat. De aandacht gaat vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking en minder naar menselijke factoren zoals gedrag, emoties en mindset.

Leiderschap

Volgens het onderzoek vindt 53 procent van de ondernemers dat de communicatie beter kan, 49 procent wijst op verschillen in bedrijfscultuur, gevolgd door het gebrek aan transparantie (veertig procent) en vertrouwen (24 procent). ABN Amro, TLN en Fenex stellen dat deze factoren vaak worden weggewuifd, omdat ze niet passen in de hands-on-cultuur die de logistieke sector kenmerkt. Samenwerking vereist intensieve sturing met specifieke aandacht voor veranderend gedrag. Succesvol veranderen begint bij de ondernemer zelf. Leiderschap is hierbij erg belangrijk om karakters te managen en draagvlak te creëren voor samenwerking.

Co-creatie

‘Samenwerken gaat over meer dan het koppelen van bedrijfsactiviteiten alleen. Het gaat ook over het slim aanwenden van de competenties, kennis en kracht van anderen om doelen te realiseren’, zegt Banning. De onderzoekers stellen dat ondernemers die het belang van emotie, gedrag en mindset op de juiste waarde weten te schatten, de ontwikkeling van hun samenwerkingsverband verder zullen weten te brengen. Banning: ‘Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie. Hierbij mag de creatieve inbreng van de medewerkers niet worden onderschat.’

>> Download het rapport