Mens & Maatschappij: Samenwerking mens en robot sleutel tot bloei

Iedereen aan de robot

Niet de huidige problematiek, maar de toekomst staat centraal in het nieuwste boek van Marcel Bullinga ‘Iedereen aan de robot’. Hierin schetst hij twee toekomstscenario’s die de opkomst van robots en de verdere ontwikkeling daarvan ons mogelijk gaan brengen. Aan de ene kant beschrijft hij wat hij de renaissancetoekomst noemt, met een economie van samenwerken waarbij er minder concurrentie bestaat. Dit is naar zijn mening een positieve verandering waarin robots de mens in het dagelijks leven ondersteunen. Hier tegenover staat een negentiende-eeuwse toekomst waarin de seculiere staat afbrokkelt en de rijken steeds rijker worden.

Een toekomstscenario getiteld ‘negentiende eeuw’ lijkt wellicht een paradox, maar Bullinga betoogt dat als we de komende tien tot vijftien jaar niet op de juiste wijze handelen, de technologische vooruitgang ons juist terug zal werpen. Welk scenario bewaarheid wordt, heeft de maatschappij volgens Bullinga dan ook zelf in de hand. In zijn vooruitblik naar de toekomst uit Bullinga zich zeer kritisch over het heden. De besproken onderwerpen blijven niet algemeen, maar zijn soms erg specifiek. Zo bespreekt hij het boerkaverbod en het niet handhaven hiervan. Zijn vooruitziende blik bewijst hij onder andere door ook wachtgeld als thema te bespreken. Houd hierbij in gedachten dat het boek al in maart dit jaar verschenen is. Voor de geïnteresseerde: wachtgeld noemt hij een ongewenste systeemfout.

Hoewel de door hem omschreven toekomst nog ver weg lijkt, weet Bullinga deze toch dichtbij te halen door middel van een praktisch ingesteld boek dat toegankelijk is voor alle doelgroepen. Verwacht geen diepgang over de techniek achter artificial intelligence en robots. Dit is een boek over goed en kwaad, ethische keuzes en bovenal de mens. Helaas is Marcel Bullinga eerder dit jaar overleden en zal dit zijn laatste werk zijn. De door hem geschetste robottoekomst zal hij zelf niet meer meemaken.

‘Iedereen aan de robot’ (2019), Marcel Bullinga. Uitgeverij Volt, 348 blz., €24,50