Meerderheid managers in industrie overweegt carrièremove

Meer dan de helft van de managers in de industrie overweegt een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Van de Groep & Olsthoorn Executive Search & Interim Management onder 1660 managers en directeuren in de Nederlandse industrie. Promotiekansen en baaninhoud blijken de belangrijkste redenen voor het overwegen van een andere job. Het salaris is van minder belang.

Organisaties in de industrie hebben te maken met een groot personeelsverloop, en dat zal alleen maar toenemen nu de economie weer aantrekt. Het onderzoek maakt duidelijk dat 30 procent van de respondenten graag een andere functie zou willen binnen de huidige organisatie, 31 procent van de managers denkt aan het nemen van ontslag bij de huidige werkgever.

Op de vraag of managers weggaan bij hun huidige werkgever zodra er een goed alternatief geboden wordt, antwoordde ruim 52 procent bevestigend. En 82 procent van de respondenten gaf aan open te staan voor benadering voor een andere functie.

Hoewel verwacht werd dat werknemers die langer bij een organisatie zitten minder geneigd zijn te vertrekken, blijkt uit het onderzoek het tegendeel. De groepen met een verhoogde vertrekintentie zijn de jongere managers en de managers die al langere tijd hun functie uitoefenen.

Volgens Van de Groep & Olsthoorn slagen organisaties die methodieken implementeren die streven naar een excellent opererende organisatie – zoals Lean Management, Six Sigma en Operational Excellence – erin de vertrekintentie van managers te verkleinen. De objectieve manier van meten, beoordelen en belonen heeft grote invloed, net als de focus op continue verbetering en eigenaarschap van het eigen proces.