Meer winst Nederlandse groothandel door ketentransparantie

De groothandel moet samenwerken om haar concurrentiekracht te vergroten en klanten aantoonbare toegevoegde waarde te kunnen bieden. Beter inspelen op klantbehoeften met minder verspilling in de logistieke keten is alleen mogelijk wanneer alle relevante partners de krachten bundelen. Transparantie in de volledige handelsketen is hiervoor een voorwaarde. Dit kan een verbetering van de marges tot 2,5 procent opleveren. Dit komt overeen met 10 miljard euro voor de hele groothandel in Nederland. ABN Amro verwacht dat binnen 5 tot 10 jaar – real time – transparantie een feit is binnen de belangrijkste handelsketens. Daarom is in samenwerking met TNO en het Nederlands Verbond van de Groothandel onderzocht hoe gezamenlijke handelsrelaties hier voordeel uit kunnen halen.

Samenwerking basis voor grotere klanttevredenheid

Het realiseren van hogere marges begint met een beter inzicht in de cost-to-serve: de kosten om processen – van order tot betaling – goed te regelen. In de groothandel bedragen deze kosten 20 tot 35 procent van de omzet. Ruim een derde hiervan zijn faalkosten doordat bedrijfsprocessen niet volledig op orde zijn. Goed functionerende interne processen zijn echter een voorwaarde voor het bieden van toegevoegde waarde aan klanten. Dit vereist transparante IT-netwerken met real time informatie voor alle partners binnen de keten. Hierbij is het van groot belang dat zij vooraf hun strategie in de waardeketen samen bepalen.

Data Alignment: transparantie als fundament

Het gemak waarmee IT-processen aan elkaar worden gekoppeld, maakt nieuwe logistieke processen mogelijk. Partijen die al langer met datasynchronisatie bezig zijn, zien dat dit in hun processen zichtbare verbeteringen – zoals minder voorraden en lagere kosten voor transport en distributie – mogelijk maakt. Om dit te bereiken, dienen alle schakels in de keten vraag- en voorraadinformatie te delen, zodat de handelsketen wordt afgestemd op de vraag van consumenten. Inzicht in kosten en marges op klantniveau biedt daarnaast mogelijkheden om marges te vergroten.

Minder verspilling, nieuwe markten

“De groothandel kan haar marges met maar liefst 2,5 procent verbeteren door gericht te investeren in ketentransparantie. Hiervan kunnen afnemers – in de retail, industrie en export – direct meeprofiteren. Ook voor de toeleverende industrie en agrarische sector is de groothandel in staat productievolumes zeer betrouwbaar te voorspellen en product- en voorraadinformatie te verzamelen en te delen. Dit levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verspilling, maar  aan het aanboren van nieuwe markten”, aldus Stef Driessen, Associate Sector Banker Groothandel.

> Download hier het rapport