Meer vrouwen werkzaam in transport en logistiek

vrouwen

Het vinden en behouden van personeel is en blijft een belangrijk thema voor werkgevers in transport en logistiek. Dat blijkt uit de nieuw verschenen Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2022. De arbeidsmarkt in deze sector is in de meeste regio’s zeer gespannen; wel stromen er steeds meer vrouwen in.

Het vinden en behouden van personeel was vorig jaar een nog belangrijker thema bij de werkgevers in transport en logistiek dan in 2021. Het UWV rapporteerde half oktober ruim 12.000 vacatures voor chauffeurs en bijna 17.000 voor logistiek medewerkers. Dat aantal ligt hoger dan in oktober 2021. De meerderheid van de vrachtwagenchauffeurs werkt binnen de sector transport en logistiek, maar chauffeurs werken ook in sectoren als groothandel en industrie.

In 2021 stroomden bijna 5300 vrouwen de sector in en ruim 4600 uit. De in- en uitstroom lagen daarmee op een hoger niveau dan in de voorgaande jaren. Van de vrouwen die hun opwachting in de sector maakten, kwam het grootste deel uit de uitzendbranche (23%). Andere belangrijke sectoren voor de instroom van vrouwen waren de detailhandel (food en non-food, 10%) en zakelijke dienstverlening (8%). 17 procent had geen baan of geen uitkering voordat zij de sector instroomden. Hierbij gaat het vaak om schoolverlaters met of zonder diploma.

Aandeel vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs neemt toe

Het aandeel vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs in de sector was ruim 4 procent in het eerste kwartaal van 2022. De laatste jaren neemt het aandeel vrouwelijke chauffeurs steeds verder toe. Ruim 40 procent van de vrouwen die werken als vrachtwagenchauffeur is jonger dan 35 jaar. Bij de mannelijke chauffeurs is dit minder dan een derde. 36 procent van de vrouwen die werken als transportplanner of logistiek medewerker is vijftien tot 35 jaar, tegen 33 procent van de mannen. Het aandeel 55+ is zowel bij de chauffeurs als de logistiek medewerkers hoger onder de mannen.

Opleidingsniveau vrouwelijke werknemers

Van de vrouwen werkzaam als transportplanner of logistiek medewerker is 19 procent laag opgeleid. 51 procent heeft een middelbaar en 30 procent een hoog opleidingsniveau. Van de vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs is de helft laag opgeleid. Bij de mannen is dit aandeel eveneens 50 procent.

In 63 procent van de bedrijven in de sector zijn vrouwen werkzaam. Bij bedrijven met een gemengd personeelsbestand werken gemiddeld drie vrouwen. Bij gemengde kleine bedrijven van maximaal twintig werknemers is dat gemiddeld één vrouw, bij middelgrote bedrijven gaat het om gemiddeld vier vrouwen en bij grote bedrijven (101+ werknemers) zijn gemiddeld zestien vrouwelijke werknemers actief.