Meer maakbedrijven zien omzet dalen door coronacrisis

industrie

Bijna driekwart van de maakbedrijven calculeert een daling van de omzet in van 25 procent voor de maand april. Een fikse stijging ten opzichte van drie weken eerder, toen een derde van de industriële ondernemers nog een omzetdaling (maart versus februari) noteerde. Verder zocht 33 procent vanwege supply chain-problemen contact met alternatieve toeleveranciers. Ook ontvangt ruim driekwart inmiddels overheidssteun. Dat blijkt uit de tweede ronde van de survey ‘Samen slimmer’ die adviesbureau Berenschot uitvoerde in week 17 (20-26 april).

Een aanzienlijk deel van de ondernemingen in de survey heeft dus te maken met een omzetdaling van 65 procent in een tijdsbestek van twee maanden. Als belangrijkste oorzaken daarvoor noemen respondenten ‘de moeizamere verkoop door gebrek aan contactmomenten’, ‘vooruitschuiven van aankopen en investeringen door onzekerheden’ en ‘vraaguitval na hamstergedrag’. Ook het percentage bedrijven dat uitgaat van omzetgroei daalde van 39 procent naar 17 procent; hetzelfde geldt voor de verwachte groei: nu 11 procent versus 22 procent eerder.

Maatregelen om omzetdaling te temperen

Om de omzetdaling te temperen, overwegen ondernemers uiteenlopende maatregelen: meer inzetten op online verkoop en hanteren van een ‘agressiever verkooptraject’, afschalen van producten, verleggen van de keten en het insourcen, uitstel van salarisverhoging en bevriezing van bonussen. Daarnaast is sprake van aanpassing van het businessmodel met verbreding van de marktscope en de dienstverlening, werktijdverkorting, afbouwen van de flexibele schil en een vacaturestop. Verder zocht een derde van de bedrijven naar alternatieve toeleveranciers. Ruim driekwart krijgt inmiddels enige vorm van overheidssteun: zo kreeg 43 procent uitstel van belasting betalen en maakt 23 procent gebruik van de NOW-regeling.

Gebruikelijke betalingstermijn

Tegen de verwachting in leidt de coronacrisis vooralsnog niet tot een latere betaling door klanten aan leveranciers: 96,4 procent van alle bedrijven hanteert voor toeleveranciers de gebruikelijke betalingstermijn: drie weken eerder was dat nog 92,5 procent. Het aantal toeleveranciers dat de gebruikelijke betalingstermijn aanhoudt wijzigt niet: net als drie weken geleden is dit 92,6 procent. ‘De vrees was toch dat laat betalen leidt tot meer laat betalen waardoor hele ketens tot stilstand kunnen komen. Dat gebeurt gelukkig niet. Bijna alle ondernemers zijn loyaal aan elkaar en komen hun verplichtingen gewoon na, ook al voorzien ze dat hun omzet behoorlijk zal dalen of merken ze dat reeds’, aldus projectleider Joost Krebbekx.

‘Samen slimmer’

Doel van het project ‘Samen slimmer’ is industriële ondernemers te laten kennismaken met maatregelen bij collega-maakbedrijven en hiervan te leren. Geïnteresseerde maakbedrijven die nog niet hebben deelgenomen, kunnen dat hier nog steeds doen.