Meer bewustzijn van ketenpositie nodig

Door de snelle technologische ontwikkeling zijn mensen vervreemd geraakt van de producten die zij dagelijks om zich heen hebben. Er is nauwelijks transparantie over de wijze waarop producten worden gemaakt, aangezien ontwerp en productie gemakkelijk in verschillende uithoeken van de wereld kunnen plaatsvinden. Bas van Abel, CEO van mobiele telefoonproducent Fairphone, stelt in het FD van 18 januari 2014, dat dit anders kan en moet.

Consumenten willen steeds meer weten over de keten van toeleveranciers, want ze accepteren niet meer dan hun spullen komen uit fabrieken waar erbarmelijke arbeidsomstandigheden heersen. Paradoxaal genoeg kan met ICT precies worden nagegaan waar grondstoffen vandaan komen, hoe het netwerk in elkaar zit en onder welke omstandigheden de producten worden geproduceerd. Als consumenten daar zicht op krijgen, dan verandert ook hun relatie tot het product. Consumenten zullen zich beter realiseren hoe belangrijk het recyclen van schaarse grondstoffen is.