Manufacturing Enterprise Systemen steeds belangrijker

Manufacturing Enterprise Systemen (MES) spelen een steeds belangrijkere rol in de strategische besluitvorming van producenten en leveranciers. Bedrijven die een MES willen aanschaffen, kunnen kiezen uit meer technologieën en oplossingen dan ooit tevoren. Technologisch en zakelijk dienstverlener CGI deed een wereldwijd onderzoek onder 69 leveranciers van MES-producten.

 

MES vormen de schakel tussen de administratieve en logistieke systemen én de productievloer. Over het algemeen kiezen bedrijven voor MES als ze binnen de organisatie de kosten willen verlagen op het gebied van logistiek, planning, productie en distributie. Een decennium geleden was MES nog het domein van technische automatisering. Vervolgens gebruikten IT-managers deze als tools om hun bedrijfsprocessen te verbeteren. MES-producten ondersteunen echter niet alleen de productie, maar in toenemende mate ook processen op het gebied van kwaliteit, onderhoud en opslag. MES kan worden gebruikt om actuele informatie over prestatie en kwaliteit te verkrijgen. Hierdoor wordt het voor een fabrikant gemakkelijker om de productieactiviteiten bij te sturen en kan sneller en adequater worden gereageerd op (markt)veranderingen.

Best practices

Door de enorme keuze aan MES hebben bedrijven grote kans om de perfecte oplossing te vinden, maar het maakt de uitdaging om deze oplossing te vinden tegelijkertijd groter. Daarnaast bieden MES-leveranciers nu steeds meer reeds geconfigureerde oplossingen en modules voor sectorspecifieke processen aan. Klanten die kiezen voor nicheproducten krijgen best practices voor deze niche, waardoor deze versneld geïmplementeerd kunnen worden voor een lagere prijs.

Uit het onderzoek naar de ontwikkelingen in de manufacturing-branche op het gebied van standaarden, trends en observaties blijkt dat de meeste MES-projecten zijn uitgevoerd in de sectoren food & beverage, automotive, electronics, en consumer packaged goods. Leveranciers van MES zien standaardisatie van de operationele bedrijfsprocessen als een voorwaarde voor een succesvolle inzet van hun MES-oplossingen. Daarnaast worden adequaat bestuur en verandermanagement als net zo belangrijk beschouwd om zowel de corporate- en lokale doelstellingen als de belangen van alle betrokken met elkaar in lijn te brengen. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zorgen hierbij voor commitment in alle lagen van het bedrijf.