‘Mainportbeleid ten grave gedragen’

Voortzetting van het Nederlandse mainportbeleid heeft weinig zin. Dat staat in het advies ‘Mainports voorbij’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). In plaats van nog langer te focussen op Schiphol en de haven van Rotterdam zou Den Haag de aandacht moeten verleggen naar de techsector in Eindhoven en de internetbedrijven rond Amsterdam. Het rapport kwam de RLI op forse kritiek te staan, bericht het FD van 2 juli 2016.

De overheid zou zich niet langer blind moeten staren op het vergroten van de capaciteit van Schiphol en de Rotterdamse haven. Beide leveren volgens de RLI niet langer een bovengemiddeld aandeel in de Nederlandse economie. Het ongeopend doorvoeren van containers van Rotterdam naar Duitsland heeft een minimale toegevoegde waarde. Ook extra vluchten op een druk bevlogen bestemming vanaf Schiphol genereren volgens de raad ‘nauwelijks nog extra activiteit’.

Motoren van de Nederlandse economie

Het advies van de raad is opmerkelijk omdat beide mainports al decennialang gezien worden als de motoren van de Nederlandse economie. Volgens de raad wordt het vestigingsklimaat in Nederland echter door veel meer bepaald dan alleen door Schiphol en de haven van Rotterdam. Goede digitale infrastructuur, technologische innovatie, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningenniveau zijn van groot belang voor het aantrekken van bedrijvigheid, kennis en talent.

De raad adviseert het kabinet dan ook een Strategie Vestigingsklimaat 2040 op te stellen. Het versterken van de belangrijke economische kerngebieden van Nederland moet het doel van deze strategie zijn. Om dat te kunnen bereiken, is de onderlinge interactie en samenhang van deze gebieden met de beide havens, het kenniscentrum rond Eindhoven en de digitale infrastructuur naar het oordeel van de raad belangrijker dan focus op hun individuele bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.

Boze reacties

Betrokkenen van Schiphol en het Rotterdamse Havenbedrijf hebben uitermate boos op het advies gereageerd. De RLI heeft volgens hen te weinig naar hen geluisterd bij het opstellen van het rapport. Zij krijgen bijval van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Directeur-generaal Bereikbaarheid Mark Frequin van het ministerie beschuldigt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur er zelfs van met dit advies het succesvolle mainportbeleid ten grave te dragen, aldus het FD.