Machine Lessen

mierenhoop

Je kunt tegenwoordig geen artikel over digitalisering lezen of de auteur gooit er terloops de termen Artificial Intelligence en Machine Learning in, zonder uitleg en vrijwel altijd tezamen. Ik heb de laatste tijd de nodige artikelen gelezen om eindelijk het verschil tussen deze twee termen te snappen.

De term Artificial Intelligence (AI) komt uit de computerwetenschappen en betreft de capaciteit van machines om menselijke taken geautomatiseerd uit te voeren. AI omvat allerlei vormen van computerintelligentie, zoals spraakherkenning, Computer Vision, virtuele assistentie, Graph Analysis, Robotic Process Automation, chatbots en ten slotte ook Machine Learning.

Machine Learning is dus een vorm van AI. Het maakt gebruik van algoritmes en statische modellen om patronen te herkennen en taken uit te voeren zonder expliciete instructies. Software met Machine Learning kan bijvoorbeeld het effect herkennen van het weer op de klantvraag of van het verkeer op leveringen. In de forecasting en de planning kan het bedrijf vervolgens rekening houden met dit effect.

Oeverloze discussie

Soms vraag ik me af waarom een auteur AI en Machine Learning in één zin noemt zonder enige toelichting. Denkt hij dat de lezer het toch niet weet, net als hijzelf? Het blijft absoluut noodzakelijk de betekenis en implicaties van de verschillende termen te verduidelijken. Anders ontstaat al snel de oeverloze discussie dat robots en computersystemen alle processen van mensen overnemen, in fabrieken en warehouses en op kantoor.

Laatst vroeg een algemeen directeur van een internationaal productiebedrijf aan mij waar het bedrijf Machine Learning zou kunnen toepassen. Ik vroeg hem wat de computer zou moeten leren. Welke grote hoeveelheid data genereert zijn bedrijf waar een computer al lerend wellicht chocola van zou kunnen maken?

Een supply chain-directeur van een wereldwijde restaurantketen die ook sauzen via supermarkten verkoopt, vertelde mij dat zijn afdeling veel tijdrovend repetitief overtypwerk kende. Door toepassing van Robotic Process Automation (RPA) zijn veel herhalende, menselijke handelingen op toetsenborden geautomatiseerd.

AI veelbelovende toolbox

AI is kortom een veelbelovende toolbox met tal van varianten. Maar supply chain professionals moeten wel altijd scherp voor ogen hebben welke probleem ze hiermee denken te kunnen oplossen.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl