L’Oréal: ‘Ook sales verantwoordelijk voor datakwaliteit’

Guy Steffens, commercieel directeur van de consumentendivisie van L’Oréal, vindt dat niet alleen de afdeling logistiek/IT verantwoordelijk is voor de datakwaliteit, maar dat dat ook geldt voor marketing/sales. Dat meldt GS1 Nederland op 7 juni 2016.

‘Onze accountmanagers krijgen doelstellingen op het gebied van datakwaliteit en worden daar ook op afgerekend. Ook zetten we dit onderwerp regelmatig op de agenda om ervoor te zorgen dat de aandacht niet verslapt. We streven naar nul fouten’, aldus Guy Steffens (foto).

‘Als onze productdata niet kloppen of als deze te laat worden doorgegeven, dan hebben onze klanten daar last van.’ Steffens geeft als voorbeeld een omdoos waarvan de formaten niet kloppen; dat zorgt voor gedoe en extra kosten verderop in de keten.

Omdat de accountmensen van L’Oréal dicht op de klant zitten, vindt hij het niet meer dan logisch dat zij ook datakwaliteit op hun bordje hebben. Daarbij werken ze wel nauw samen met de aparte data-managementafdeling van het concern.

Grondige update

L’Oréal had niet altijd deze focus op datakwaliteit. Enkele jaren geleden hield het Franse concern een enquête onder haar Europese klanten. Hieruit bleek dat de datakwaliteit voor verbetering vatbaar was. Na een grondige update van GS1 Data Source bracht L’Oréal haar bron-data op orde.

‘De volgende stap was om de invoer van mutaties en nieuwe producten te stroomlijnen, door onder meer de invoer toe te wijzen aan bepaalde medewerkers, zodat we de data zuiver konden houden’, aldus Steffens. Steekproefsgewijs wordt dan nog een dubbele check uitgevoerd.

‘We hebben ons percentage in de afgelopen jaren opgekrikt naar boven de 95 procent. We merken ook dat we tijdens de dubbelchecks steeds minder fouten detecteren. Dat betekent dat onze collega’s in de fabrieken hun werk goed uitvoeren. Maar het moet nog beter. We gaan voor zero errors!’

Verregaande automatisering en standaardisering

Een verregaande automatisering en standaardisering zijn volgens de commercieel directeur nodig om uiteindelijk de top van de ‘datakwaliteitsberg’ te bereiken. ‘Vergissen is menselijk, we zullen dus zoveel mogelijk moeten automatiseren. Standaardisering is nodig om ruis op de lijn te voorkomen.’

De aandacht voor datakwaliteit zal volgens hem de komende jaren ook alleen maar toenemen door de verdere opkomst van online retailing. Hierdoor neemt de vraag naar data, vooral verrijkte informatie, alleen maar toe en zullen bedrijven op hun qui-vive moeten zijn, aldus Steffens.